Η ασφάλιση ζωής είναι ένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας για την αξιοπρεπή επιβίωση και οικονομική ευημερία της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του συμβαλλόμενου. Είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που διαμορφώνει τις συνθήκες για ένα μέλλον με λιγότερα άγχη. Τα εν λόγω συμβόλαια προσφέρουν κεφάλαιο θανάτου, δηλαδή ο υποψήφιος δικαιούχος ή περισσότεροι του ενός λαμβάνουν το ασφαλισμένο ποσό σε περίπτωση απώλειας.

Για τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου, η ασφαλιστική εταιρεία θα λάβει υπ΄όψιν του παρακάτω παράγοντες:

1. Ηλικία

Πρόκειται για τον πρωταρχικό παράγοντα που επηρεάζει το κόστος των ασφαλίστρων ζωής. Το κόστος είναι χαμηλότερο στις μικρότερες ηλικίες, αφού είναι λιγότερες οι πιθανότητες ασθενειών που επιβαρύνουν την υγεία και μειώνουν το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, κάποια προγράμματα προβλέπουν ηλικιακό όριο εισόδου όπως κάτω από 70 ή 75 έτη.

2. Ιατρικό ιστορικό

Ο ιατρικός έλεγχος ή έλεγχος ασφαλισιμότητας (underwriting) προηγείται κάθε ασφαλιστηρίου ζωής ως η διαδικασία που θα προσδιορίσει το ρίσκο (κίνδυνο) -συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου ζωής- που καλείται να αναλάβει η εταιρεία για τον υποψήφιο συνάπτοντας ασφαλιστικό συμβόλαιο μαζί του. Ο έλεγχος επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να τιμολογούν με ακρίβεια τα ασφαλιστήρια ώστε να εξασφαλίσουν την οικονομική τους προστασία.

Περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την υγεία του αιτούντος και οποιουδήποτε ακόμα μέλους της οικογένειας πρόκειται να ασφαλιστεί σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, προηγούμενες και τρέχουσες συνταγές φαρμακευτικής αγωγής, το ιατρικό οικογενειακό ιστορικό (γονείς και αδέλφια), ιστορικό νοσηλειών, συνήθεις όπως κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ, συγγενείς ανωμαλίες/παθήσεις, επικίνδυνα χόμπι κ.α..

3. Επάγγελμα

Τα επαγγέλματα υψηλού κινδύνου θα αυξήσουν το ασφάλιστρο ή και θα εμποδίσουν τη σύναψη του συμβολαίου. Ο λόγος είναι ότι ενέχουν πρόσθετους κινδύνους για την υγεία με την πάροδο του χρόνου όπως π.χ. οι εργαζόμενοι στα ορυχεία μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών παθήσεων. Άλλα επαγγέλματα που συχνά εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου είναι οι οικοδόμοι, οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες εξόρυξης, ξυλείας, αλιείας, ναυτιλίας, εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, επαγγελματίες αθλητές, αστυνομικοί κ.α..

4. Διάρκεια και κεφάλαιο

Το ασφάλιστρο εξαρτάται από τον τύπο ασφάλισης (ισόβια, απλή, μικτή), η οποία καθορίζει τη διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του κεφαλαίου ζωής που θα επιλέξουμε να ασφαλιστούμε, σύμφωνα πάντα με την κάθε εταιρεία. Στα ισόβια ασφαλιστήρια ζωής π.χ. το ασφάλιστρο παραμένει σταθερό, σε αντίθεση με τα ορισμένου χρόνου όπου προβλέπεται ποσοστιαία αύξηση μετά από κάθε χρόνο. Έπειτα, ένα πρόγραμμα με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 15.000€ είναι σημαντικά οικονομικότερο από πρόγραμμα με κεφάλαιο 100.000€.

5. Πρόσθετες καλύψεις

Τέλος, οι απλές ασφαλίσεις ζωής μπορούν συνήθως να ενισχυθούν με συμπληρωματικές καλύψεις που όμως θα ανεβάσουν το κόστος του συμβολαίου, όπως:

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση: Αδυναμία καταβολής ασφαλίστρων – Τρεις σωτήριες λύσεις

Kρύψατε χρόνια από τον ασφαλιστή – Και άλλες 3 ψευδείς δηλώσεις που σας «καίνε»

Απώλεια: Πώς καλύπτεται η οικογένεια από τα ασφαλιστήρια ατυχήματος