homescreen
Ιατρικά λάθη: Πώς καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια υγείας


Μάριος Οικονόμου

Τα ιατρικά σφάλματα μπορεί να έχουν σοβαρό κόστος στην υγεία του ασθενούς. Πώς μπορούν να καλυφθούν από το συμβόλαιο υγείας; Διαβάστε όλες τις παροχές που προβλέπονται

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει αναγνωρίσει τους ιατρογενείς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών ως ένα παγκόσμιο ζήτημα υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επί τούτω, με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσής του τον Μάιο του 2019, καθιέρωσε τη 17η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών (World Patient Safety Day), φετινό θέμα της οποίας είναι η «Ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής». Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση του οργανισμού, η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων αποτελεί την πλέον διαδεδομένη παρέμβαση υγειονομικής περίθαλψης και οι βλάβες από εσφαλμένη υπόδειξη αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό αναστρέψιμων βλαβών. 

Πέραν της ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής ή της ή λάθος δοσολογίας, η λανθασμένη διάγνωση ή ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων, η παράβλεψή τους, η αδυναμία υπόδειξης των ενδεδειγμένων εξετάσεων λόγω ελλείμματος γνώσης ή εμπειρίας, τα χειρουργικά σφάλματα ή οι μη αναγκαίες επεμβάσεις, το πρόωρο εξιτήριο από το νοσοκομείο και η ανεπαρκής φροντίδα μετά το εξιτήριο αποτελούν σοβαρές περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων ή αμέλειας.

Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα ιατρικά σφάλματα:

  • ένας στους δύο συμμετέχοντες (53,2%) σε έρευνα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Patient Safety Movement Foundation γνώριζε τι είναι το ιατρικό σφάλμα, και σχεδόν ένας στους τρεις (37%) μπόρεσε να δώσει σωστό ορισμό,
  • παραπάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (58%) ανέφεραν ανησυχία σχετικά με την πιθανότητα ιατρικού λάθους και το 45,9% ότι ένιωθαν πως έχουν τον πλήρη έλεγχο της υγείας του,
  • σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), περισσότερο από το 15% της συνολικής δαπάνης για τη νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν πηγαίνει στη διόρθωση ιατρικών αστοχιών όπως και την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών,
  • περισσότερες από τις 259 περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας που εξέτασε έρευνα δημοσιευθείσα στο Βήμα του Ασκληπιού αφορούσαν τις επεμβατικές ειδικότητες, τη Γενική Χειρουργική κυρίως (20%) και ακολούθως την ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας (15,4%), ενώ το 73,7% των ιατρικών σφαλμάτων είχαν ως συνέπεια την μόνιμη αναπηρία ή το θάνατο.

Επανεπεμβάσεις και νομική υποστήριξη των ασθενών

Στην αγορά διατίθεται ασφαλιστήριο υγείας που θα καλύψει τον ασφαλισμένο για νομικές δαπάνες και θα παράσχει νομική στήριξη στο αίτημά του για αποζημίωση από γιατρούς ή νοσοκομείο λόγω αμέλειας, εφόσον η περίπτωσή του λάβει έγκριση από την εταιρεία. Στα περιστατικά για τα οποία δύναται να ενεργοποιηθεί η παροχή περιλαμβάνονται:

  • παραλείψεις κατά την πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης,
  • λανθασμένες ιατρικές διαγνώσεις και γνωματεύσεις,
  • υπόδειξη ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής,
  • άλλες περιπτώσεις που συνεπάγονται αστική ευθύνη του Νοσοκομείου και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στον ασφαλισμένο.

Η εταιρεία θα αναλάβει τη δαπάνη για αμοιβές δικηγόρου που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος, δικαστικά έξοδα και τέλη για τη διεξαγωγή της δίκης, νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που θα κληθούν στο δικαστήριο, δικαστικά έξοδα αντιδίκου εφόσον επιδικαστούν σε βάρος του ασφαλισμένου και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Μια ακόμα σημαντική παροχή είναι η κάλυψη επανεπεμβάσεων για λάθη, παραλήψεις ή μερική μόνο επιτυχία της αρχικής επέμβασης. Στους όρους ασφαλιστηρίων νοσοκομειακής περίθαλψης εντοπίζονται ενδεικτικά η επανεπέµβαση πλαστικής ρινός (revision rhinoplasty) και η επανεπέµβαση παράκαµψης αορτοστεφανιαίας/ων.

Κάτι ακόμα: Στο ygeiamou.gr έχουμε ενημερώσει παλαιότερα για τα ασφαλιστικά προϊόντα για αστική ευθύνη των ιατρών για απαιτήσεις όπως ηθική βλάβη προς τον ασθενή για πρόκληση σωματικής βλάβης, ψυχική οδύνη προς τους συγγενείς του ασθενούς για πρόκληση θανάτου, ιατρικά έξοδα αποκατάστασης της υγείας του παθόντος και δικαστικά έξοδα απόκρουσης υπεράσπισης ή διακανονισμού στα αστικά δικαστήρια. Ενημερωθείτε σχετικά εδώ.

 

Διαβάστε επίσης:

Νοσηλεία: Δύο tips για να επισπεύσετε την καταβολή αποζημίωσης

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Νοσηλεία: Πότε κινδυνεύετε να πληρώσετε από την τσέπη σας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Ανακαλύψτε πόσο διαρκεί αυτή η χρήσιμη κάλυψηΑπόρρητο Απόρρητο