homescreen

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Ανακαλύψτε πόσο διαρκεί αυτή η χρήσιμη κάλυψη

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Ανακαλύψτε πόσο διαρκεί αυτή η χρήσιμη κάλυψη


Μάριος Οικονόμου

Προσοχή στους όρους που συνοδεύουν τη σημαντική συμπληρωματική κάλυψη πρέπει να δώσουν ασφαλισμένοι στον κλάδο ζωής που ενίσχυσαν με τη σωτήρια παροχή το βασικό συμβόλαιό τους

Προ δυσάρεστων εκπλήξεων μπορεί να βρεθούν ασφαλισμένοι στον κλάδο ζωής ή αποταμίευσης που έχουν ενισχύσει τα συμβόλαιά τους με τη συμπληρωματική παροχή Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ), κάλυψη που θα διατηρήσει την ισχύ του ασφαλιστηρίου χωρίς την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος καταστεί ανίκανος να ασκήσει το επάγγελμά του.

Στη σωτήρια ΑΠΑ υπάγονται και οι υπόλοιπες συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που έχει προσθέσει στο βασικό ασφαλσιτήριο ζωής ή αποταμίευσης ο ασφαλισμένος όπως πρόγραμμα νοσοκομειακής ή/και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης κ.α., ώστε να νιώθει βέβαιος ότι στη δυσάρεστη ανατροπή που μπορεί να του επιφυλάσσει η ζωή, ο ίδιος και η οικογένειά του δεν θα μείνουν ανασφάλιστοι.

Η κάλυψη μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση:

  • θανάτου του συμβαλλόμενου -εκείνου δηλαδή που έχει επωμιστεί την αποπληρωμή των ασφαλίστρων- με την ΑΠΑ λόγω Απώλειας Ζωής να λήγει αυτομάτως κατά τη συμπλήρωση του 80ου έτους
  • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία κατόπιν ατυχήματος ή ασθένειας του συμβαλλόμενου μετά τη σύναψη της ασφάλισης, με αυτόματη λήξη της παροχή τα 65 έτη ηλικίας.

Ενώ για την περίπτωση απώλειας ζωής η παροχή θα τεθεί σε ισχύ άμεσα μετά την προσκόμιση από τους συγγενείς ή τα άλλα ασφαλισμένα μέλη των απαραίτητων δικαιολογητικών, για τη μόνιμη ολική ανικανότητα ακολουθείται άλλη διαδικασία. Έτσι, η άμεση ενεργοποίηση της ΑΠΑ θα γίνει μόνο για ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης, απώλειας δύο άκρων του σώματος (χέρια, πόδια) ή της λειτουργικότητάς τους, ενός άκρου και ενός οφθαλμού ή ενός χεριού και ενός ποδιού κ.ο.κ. αναλόγως την εταιρεία, καθώς και σε μόνιμη και ολική παράλυση ή εγκεφαλική βλάβη ούτως ειπείν μόνιμη και ολική απώλεια των πνευματικών λειτουργιών ή τετραπληγία.

Για άλλα περιστατικά υγείας που θα προκαλέσουν ενδεχομένως μόνιμη ολική ανικανότητα και για τα οποία ενεργοποιείται η κάλυψη όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η εγχείρηση bypass συνεπεία στεφανιαίας νόσου, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο καρκίνος και η νεφρική ανεπάρκεια μεταξύ άλλων, ακολουθείται κοινή πολιτική από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατά την οποία θα μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα όπως 6 μήνες από την ημέρα προσκόμισης των δικαιολογητικών μέχρι να αναγνωριστεί η ανικανότητα. Εφόσον αναγνωριστεί, θα επιστραφούν τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν στο μεσοδιάστημα. Αυτή όμως δεν είναι η μόνη διαφορά.

Πότε επαναφέρεται η υποχρέωση πληρωμής ασφαλίστρων

Όπως εξηγούν στο ygeiamou οι ειδήμονες περί των ασφαλιστικών υποθέσεων, στο παρελθόν υπήρξε μια κατάχρηση της παροχής από ασφαλισμένους που ενώ η ασθένεια τούς κατέστησε ανίκανους για εργασία επί μεγάλο χρονικό διάστημα, επέστρεψαν στην επαγγελματική ζωή αξιώνοντας παράταση της κάλυψης ΑΠΑ. Το πρόβλημα εντοπιζόταν στους όρους των ασφαλιστηρίων που δεν διευκρίνιζαν ότι η παροχή παύει να ισχύει όταν ο ασφαλισμένος καθίσταται ξανά ικανός για εργασία και όριζαν την ανικανότητα προς εργασία και τη σοβαρή ασθένεια ως δύο διακριτές αιτίες ενεργοποίησης της κάλυψης.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί υπόθεση που εκδικάστηκε από το Πρωτομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΠΠρΑθ 968/2018) που δικαίωσε τον ασφαλισμένο νεφροπαθή έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας ως προς την συνέχιση της ΑΠΑ ακόμα και όταν η αποκατάσταση της ικανότητάς του για εργασίας ήταν ιατρικώς επιβεβαιωμένη. Η απόφαση εδράστηκε στο γεγονός ότι, βάσει των όρων του συμβολαίου, «άπαξ και ενεργοποιηθεί [η ΑΠΑ] είναι ισόβια και είναι διακριτή περίπτωση της διαρκούς ολικής ανικανότητας».

Στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εντούτοις, υπάρχουν υποθέσεις όπως η ΠΠρΑθ 820/2018 που δικαίωσαν την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία εφόσον στο συμβόλαιο καθίστατο σαφές ότι «ότι ο ασφαλισμένος οφείλει δύο μήνες πριν από κάθε ετήσια επέτειο της αναγνώρισης, να παρέχει με δικά του έξοδα ιατρική έκθεση σχετική με την ανικανότητά του» και ότι «σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η ικανότητα του ασφαλισμένου πρέπει να επαναληφθεί η καταβολή των ασφαλίστρων και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι Γενικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής». Η ενάγουσα που διέθετε ενεργό συμβόλιο από το 1998, νόσησε από καρκίνο το 2004 οπότε και ενεργοποιήθηκε η ΑΠΑ, δεν απέστειλε όμως το 2014, εντός τεσσάρων μηνών κατά το αίτημα της εταιρείας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανικανότητα και, όταν προσκόμισε τα ιατρικά έγγραφα το 2015, δεν διαπιστωνόταν ότι πάσχει από ενεργή νόσο καρκίνου και άρα το συμβόλαιο θα επέστρεφε σε κατάσταση πληρωμής ασφαλίστρων.

Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι πλέον τα ασφαλιστήρια ζωής διευκρινίζουν ότι η απαλλαγή θα ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα και επί τούτω ζητούν από τον ασφαλισμένο που την αιτήθηκε και έλαβε να προσκομίζει εντός δύο ή τεσσάρων μηνών πριν την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία της ανικανότητας.

Διαβάστε επίσης:

Νοσηλεία: Δύο tips για να επισπεύσετε την καταβολή αποζημίωσης

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Νοσηλεία: Πότε κινδυνεύετε να πληρώσετε από την τσέπη σας

Διαμεσολαβητής ή internet; Από πού προτιμάμε να αγοράσουμε ασφαλιστικά προϊόνταΑπόρρητο Απόρρητο