Πρόσφατη έρευνα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Patient Safety Movement Foundation για την ασφάλεια των ασθενών, ανέδειξε ένα μεγάλο κενό στην ενημέρωση σχετικά με το τι είναι το «ιατρικό σφάλμα». Συγκεκριμένα, ένας μόλις στους δύο συμμετέχοντες (53,2%) γνώριζε περί τίνος πρόκειται και ένα 37% μπόρεσε να δώσει σωστό ορισμό. Έπειτα, ένα 58% ανέφερε ανησυχία σχετικά με την πιθανότητα ιατρικού λάθους και το 45,9% ότι αισθάνεται πως έχει τον έλεγχο της υγείας του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει αναγνωρίσει τους ιατρογενείς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών ως ένα παγκόσμιο ζήτημα υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λανθασμένη διάγνωση ή ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων, η παράβλεψή τους, η αδυναμία υπόδειξης των ενδεδειγμένων εξετάσεων λόγω ελλείματος γνώσης ή εμπειρίας, τα χειρουργικά σφάλματα ή οι μη αναγκαίες επεμβάσεις, το πρόωρο εξιτήριο από το νοσοκομείο, η ακατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ή η λάθος δοσολογία και η ανεπαρκής φροντίδα μετά το εξιτήριο αποτελούν περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων ή αμέλειας.

Παλαιότερη έρευνα που είχε δημοσιευτεί στο Βήμα του Ασκληπιού, το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό για νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, είχε δείξει ότι οι περισσότερες από τις 259 υπό μελέτη περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας αφορούσαν τις επεμβατικές ειδικότητες, κυρίως τη Γενική Χειρουργική (20%) και ακολούθως την ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας (15,4%), ενώ το 73,7% των ιατρικών σφαλμάτων είχαν ως συνέπεια την μόνιμη αναπηρία ή το θάνατο.

Στο ygeiamou.gr έχουμε ενημερώσει παλαιότερα για τα ασφαλιστικά προϊόντα για αστική ευθύνη των ιατρών για απαιτήσεις όπως ηθική βλάβη προς τον ασθενή για πρόκληση σωματικής βλάβης, ψυχική οδύνη προς τους συγγενείς του ασθενούς για πρόκληση θανάτου, ιατρικά έξοδα αποκατάστασης της υγείας του παθόντος και δικαστικά έξοδα απόκρουσης υπεράσπισης ή διακανονισμού στα αστικά δικαστήρια.

Σήμερα, ωστόσο, κυκλοφορεί στην αγορά ασφαλιστήριο υγείας που θα καλύψει τον ασφαλισμένο για νομικές δαπάνες και θα παράσχει νομική στήριξη στο αίτημά του για αποζημίωση από γιατρούς ή νοσοκομείο λόγω αμέλειας, εφόσον η περίπτωσή του λάβει έγκριση από την εταιρεία. Στα περιστατικά για τα οποία δύναται να ενεργοποιηθεί η παροχή περιλαμβάνονται:

  • παραλείψεις κατά την πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης
  • λανθασμένες ιατρικές διαγνώσεις και γνωματεύσεις
  • υπόδειξη ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής
  • άλλες περιπτώσεις που συνεπάγονται αστική ευθύνη του Νοσοκομείου και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στον ασφαλισμένο

Η εταιρεία θα αναλάβει τη δαπάνη για αμοιβές δικηγόρου που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος, δικαστικά έξοδα και τέλη για τη διεξαγωγή της δίκης, νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που θα κληθούν στο δικαστήριο, δικαστικά έξοδα αντιδίκου εφόσον επιδικαστούν σε βάρος του ασφαλισμένου και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Διαβάστε επίσης

Άμεση Ιατρική Βοήθεια: Όλα όσα παρέχει αυτό το πακέτο

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων: Αναμένεται το πλαίσιο που θα συγκρατεί τις αιφνιδιαστικές αυξήσεις

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε