Τα εξωνοσοκομειακά προγράμματα καλύπτουν διαγνωστικές εξετάσεις έως ένα ορισμένο όριο σε συνεργασία με συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα. Επιλέγοντας ένα πρόγραμμα υγείας πρέπει να συνυπολογίσετε και τις εξωνοσοσκομειακές καλύψεις που σας προσφέρει εκτός από την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας.

Ας δούμε ενδεικτικά τι προσφέρουν τρία εξωνοσοκομειακά προγράμματα:

Η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το «Εθνική και Πρόληψη Υγείας». Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε με ένα απλό παραπεμπτικό του προσωπικού σας ιατρού διαγνωστικές εξετάσεις, όποτε προκύψει ανάγκη, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας που τυχόν έχετε. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) και ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

Κάλυψη των εξόδων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σας και με ανώτατο όριο ετησίως τα 3.000€. Το ποσοστό συμμετοχής σας είναι 10% επί του ποσού των εξόδων.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check – up). Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε χρόνο και χωρίς παραπεμπτικό ιατρού πλήρες ετήσιο Check – up, το οποίο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Εθνική & Πρόληψη Υγείας” είναι τα εξής:

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να δοθεί αυτόνομα ή μπορεί να συμπληρώσει οποιαδήποτε κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, δίνοντας σας έτσι την ελευθερία να επιλέξετε με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Παράταση Ισχύος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να γίνει και ισόβια αν αυτό συνοδεύει κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης αντίστοιχής διάρκειας, παρέχοντάς σας μέγιστη εξασφάλιση για μια ζωή.

 

Ατλαντική Ένωση. Τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης της οικογένειας Atlas Exetasis (σε συνεργασία με τον όμιλο της Βιοϊατρικής) διαθέτουν και κάλυψη παθήσεων που μπορεί να προϋπάρχουν. Το όριο κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις είναι απεριόριστο για το πρόγραμμα Atlas Exetasis1, €4.800 για το Atlas Exetasis2 και €1.000 για το Atlas Exetasis3). Σε περίπτωση χρήσης του ΕΟΠΥΥ επιτυγχάνεται μηδενισμός της συμμετοχής των πελατών ή αποφυγή μείωσης του ετησίου ορίου κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων (π.χ. €4.800 ή €1.000).

Σε όλα τα προγράμματα προβλέπεται η δυνατότητα ιατρικών επισκέψεων και check up στα Διαγνωστικά Κέντρα και τους Ιατρούς του συμβεβλημένου δικτύου.

 

Generali. Το πρόγραμμα Health Keeper παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την ηλικία και το ιστορικό υγείας σας. Με έμφαση στην πρόληψη, το Health Keeper σάς εξασφαλίζει αποτελεσματική παρακολούθηση μέσα από τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, αλλά και με την δυνατότητα διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων και με τις απαραίτητες θεραπείες εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί. Συγκεκριμένα στις παροχές του περιλαμβάνονται:
-Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του δικτύου και των εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
-Δωρεάν ετήσιο check up ενηλίκων και παιδιών
-Διαγνωστικές εξετάσεις
-Δεκάδες Προληπτικοί έλεγχοι
-Απεριόριστο αριθμό συνεδρίων φυσικοθεραπείας σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, κέντρα φυσικοθεραπείας ή νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.
-Κατ’ οίκον Νοσηλεία
-Κάλυψη σε πανελλαδικό δίκτυο
-Υπηρεσίες παγκόσμιας ταξιδιωτικής βοήθειας σε 24ωρη βάση με παγκόσμια κάλυψη και συντονισμό υγειονομικής μεταφοράς με προνομιακό κόστος
-Υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης
-Διατροφολογικές υπηρεσίες
-Εμβολιασμοί και πιστοποιητικά υγείας