Προ εκπλήξεως μπορεί να βρεθούν όσοι πραγματοποιήσουν ή επιθυμούν να προβούν σε ενδοσκοπική εξέταση και αναμένουν κάλυψη από το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας. Ο λόγος είναι ότι οι ενδοσκοπικές πράξεις θεωρούνται φύσει επεμβατικές και ως τέτοιες δεν εντοπίζονται κατά το σύνηθες στις καλύψεις των προγραμμάτων διαγνωστικών εξετάσεων, τα οποία θα εξαιρέσουν και τις λήψεις και εξετάσεις.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες τις συγκαταλέγουν ρητώς στις επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις ή διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν υπηρεσίες ιατρού και αναισθησιολόγου και πιθανώς λήψη βιοψίας. Έτσι, έκπτωση για εξετάσεις όπως κολονοσκόπηση ή γαστροσκόπηση μπορεί να ανευρεθούν σπανίως σε προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας -και με μεγάλη χρονική αναμονή όπως ένα έτος- ή σε ειδικά προγράμματα προνομίων που προσφέρουν οι εταιρείες στους πελάτες τους με ατομικό ή ομαδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα, για επείγοντα κυρίως περιστατικά και βάσει πάντα της συμφωνίας που έχει κάνει η εταιρεία με τον εκάστοτε συνεργαζόμενο πάροχο υγείας.

Εξετάσεις όπως βρογχοσκόπηση, οισοφαγοσκόπηση, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση ή κυστεοσκόπηση θα καλυφθούν συνήθως από το βασικό νοσοκομειακό πρόγραμμα με δύο τρόπους:

  • Ως διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούν νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά όχι νοσηλεία, έπειτα από μια χρονική αναμονή όπως 30 ημέρες από την ενεργοποίηση του συμβολαίου, με προϋπόθεση την πραγματοποίησή τους σε συμβεβλημένο νοσοκομείο και σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου. Εντούτοις, υπάρχει ένα «παραθυράκι» σύμφωνα με τους έμπειρους ασφαλιστές, που επιτρέπει τη διενέργεια της εξέτασης σε μη συνεργαζόμενο νοσοκομείο αν δεν καλύπτεται από το δίκτυο υγείας της εταιρείας. Συνήθως θα ζητηθεί από τον ασφαλισμένο να προσκομίσει σχετική ιατρική γνωµάτευση και παραπεµπτικό ανάλογης ειδικότητας ιατρού επί ιατρικών συµπτωµάτων.
  • Ως ημερήσια νοσηλεία (one-day clinic), κυρίως σε περίπτωση που ο έλεγχος δείξει κάποιον πολύποδα ή άλλη καλοήθη εκδήλωση που θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ωστόσο, πολλές εταιρείες θα εφαρμόσουν τη σχετική πολιτική χρέωσης -διαβάστε σχετικά εδώ– εξ’ αρχής για τη διαγνωστική εξέταση, για την οποία προβλέπεται το όριο κάλυψης στον πίνακα ιατρικών αμοιβών.

Το κόστος της παροχής

Στους όρους των συμβολαίων διευκρινίζεται ότι η εταιρεία θα καλύψει την ενδοσκόπηση έως ενός ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και επί του ποσοστού που της αναλογεί χωρίς απαλλαγή για τον ασφαλισμένο, ο οποίος όμως θα συμμετέχει στο επιπλέον του ορίου κόστος με ένα ποσοστό όπως 20%, εκτός αν γίνει χρήση άλλου ασφαλιτικού φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, όποτε η συμμετοχή θα μηδενιστεί. Η εταιρεία θα καταβάλει τα χρήματα απευθείας στο συµβεβληµένο νοσοκοµείο, είτε απολογιστικά στον ασφαλισμένο µετά την προσκόµιση των αναγκαίων εγγράφων.

Άλλες εταιρείες θα χρεώσουν εξετάσεις όπως γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση ανά περιστατικό εφόσον υπάρχει σχετικό παραπεμπτικό, με ενδεικτικό κόστος τα 100€ και 120€ αντιστοίχως, και μειωμένο στο μισό αν γίνει χρήση κοινωνικού φορέα ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη για λήψη και εξέταση βιοψιών μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο.

Σημειώνεται ότι η περισσότερες εταιρείες προβλέπουν την προέγκριση νοσηλείας για τις ενδοσκοπικές πράξεις, οπότε θα πρέπει να ενημερώσετε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Διαγνωστικές εξετάσεις: Πέντε λόγοι που δεν πρέπει να λείπουν από το συμβόλαιό σας

Εξετάσεις και επισκέψεις σε μη συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα: Πότε και πώς καλύπτονται

Ασφάλεια «πακέτο» με την αγορά υπηρεσιών και αγαθών – Πρέπει να αγοράσετε το «σετ»;