homescreen
Καρκίνος: Τα ασφαλιστικά προγράμματα που ανακουφίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς


Μάριος Οικονόμου

Τα άτομα με καρκίνο ταλαιπωρήθηκαν κατά πανδημία του νέου κορωνοϊού και ο ιδιωτικός τομέας υγείας αποτέλεσε συχνά σανίδα σωτηρίας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, αντρέχουμε στους τρόπους που η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει τους ασθενείς

Η πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου εκφράστηκε από την Ένωση για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου (UICC) πριν από 22 χρόνια, στις 4 Φεβρουαρίου, οπότε και υιοθετήθηκε με την υπογραφή της Χάρτας των Παρισίων κατά του καρκίνου. Η Χάρτα αποβλέπει στην προαγωγή της έρευνας και πρόληψης της νόσου, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς και τη συμμετοχή της παγκόσμια κοινότητας ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω πρόοδος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου στα κράτη-μέλη μετά τις καρδιαγγειακές νόσους. Περί τα 2,6 εκατομμύρια άτομα θα διαγνωστούν με τη νόσο κάθε χρόνο που θα στοιχίσει 1,2 εκατομμύρια ζωές. Έπειτα, όπως αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας.

Κορωνοϊός, καρκίνος και το καταφύγιο της ιδωτικής ασφάλισης

Η πανδημία της COVID-19 δοκίμασε ακόμη περισσότερο τα άτομα με τη νόσο, καθώς η πρωτοφανής υγειονομική περιπέτεια του κορωνοϊού έβαλε συχνά ασθενείς με άλλες νόσους σε δεύτερη μοίρα ή έβαλε εμπόδια στη διαχείριση και αντιμετώπιση ντης πάθησής του. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πειραιά για τη ματαίωση ή αναβολή του 90% περίπου των προγραμματισμένων επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων κατά τους μήνες της επιδημίας, όπως και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) για την επίπτωση της COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο κατά τη δεύτερη και τρίτη φάση της πανδημίας, σύμφωνα με τα οποία:

 • το 22% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η θεραπεία του επηρεάστηκε από την πανδημία
 • πάνω από τρεις στους τέσσερις (77%) ανέφερε επιπτώσεις στην ψυχολογική του κατάσταση
 • ένας στους δύο (50%) ανέφερε καθυστέρηση επικοινωνίας με τον γιατρό ή άλλη υπηρεσία (35% για καθυστέρηση κάποιων ραντεβού, 15% για καθυστέρηση επαναληπτικών εξετάσεων, 12% για αποκλεισμό από νοσοκομεία)
 • 49% των ασθενών υποχρεώθηκε σε επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου λόγω της πανδημίας και απευθύνθηκε στον ιδιωτικό τομέα (47% για εξετάσεις παρακολούθησης, 54% για διαγνωστικές εξετάσεις).

Πολλοί ασθενείς αναζήτησαν «καταφύγιο» στην ιδιωτική ασφάλιση, η οποία μεριμνά για τους ασθενείς μέσα από εύρος καλύψεων από το στάδιο του προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου έως την αντιμετώπιση (ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις κ.ο.κ.).

1. Νοσοκομειακά προγράμματα

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνουν στα νοσοκομειακά τους προγράμματα τα περιστατικά καρκίνου, η κάλυψη των οποίων προϋποθέτει μια χρονική αναμονή έξι μηνών συνήθως, ενώ μετά τα δύο έτη ασφάλισης ενδεικτικά προστίθενται και επιπλέον παροχές όπως η προληπτική μαστεκτομή για τις γυναίκες. Σημειώνεται ότι η νόσος δεν πρέπει να προϋπήρχε της ασφαλιστικής σύμβασης ή οι ασφαλισμένοι να μην είχαν αποδεδειγμένα γνώση της ύπαρξής της. Κατόπιν της αρχικής αναμονής καλύπτονται συνήθως και οι επεµβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών οφειλοµένων σε καρκίνο του µαστού από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου.

Είναι σημαντικό να ανεφερθεί πως αν ο ασθενής επιλέξει συμβεβλημένο νοσοκομείο/θεραπευτήριο η εταιρεία θα τακτοποιήσει άμεσα τις οικονομικές εκκρεμότητες, διαφορετικά ο ασθενής θα πληρώσει τα νοσήλια και τις σχετικές δαπάνες και θα λάβει την αποζημίωση από την εταιρεία απολογιστικά, αφού προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε θα επιβαρυνθεί με συμμετοχή 10% ενδεικτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν, τέλος, ότι τα σχετικά συμβόλαια αναφέρουν στις καλύψεις τις χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, σύμφωνα με τα ποσά που ορίζει ο σχετικός πίνακας ιατρικών αμοιβών, η σύγχρονη μέθοδος της ανοσοθεραπείς δεν καλύπτεται ενδεχομένως από όλες τις εταιρείες ή δεν αναφέρεται ρητώς. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσουν τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή τους σχετικά καθώς επίσης και εάν:

 • ισχύουν οι διαδοχικές νοσηλείες για την περίπτωση καρκίνου (διαβάστε περισσότερα εδώ)
 • πρέπει να ενημερωθεί το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο
 • παρέχεται και με ποια διαδικασία δεύτερη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον το επιθυμούν
 • θα υπάρξουν σημαντικές επιπλέον χρεώσεις, εφόσον επιλέξει να νοσηλευτεί στο εξωτερικό.

Τα ετήσια ασφάλιστρα για ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα με απαλλαγή ύψους 1.500€ για έναν 35άρη μπορεί να κυμανθούν στα 400€ ετησίως.

2. Εξωνοσοκομειακές δαπάνες

Υπάρχουν ανεξάρτητα προγράμματα που μπορούν να προστεθούν συμπληρωματικά και σε βασικά νοσοκομειακά προγράμματα, τα οποία προσφέρουν καλύψεις αναφορικά με την Πρωτοβάθμια/Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη. Αυτή περιλαμβάνει τον προληπτικό και διαγνωστικό έλεγχο, για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • πρέπει να γίνονται σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα αποκλειστικά για το σύνολο σχεδόν των συμβολαίων
 • κάποιες εξετάσεις όπως η βιοψία προστάτη γίνονται μόνο σε συμβεβλημένα νοσοκομεία καθώς απαιτούν νοσοκομειακό περιβάλλον
 • απαιτούν παραπεμπτικό από ιατρό που να αιτιολογεί την εξέταση
 • χρειάζεται για έχουν ειδοποιήσει το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.

Μεταξύ των προληπτικών εξετάσεων περιλεμβάνονται το PSA (προστατικό αντιγόνο) ή η μαστογραφία -ενίοτε για ασφαλισμένους από ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο και άνω-, ενώ ο οι εδιαγνωστικές εξετάσεις ως αυτόνομο πρόγραμμα μπορούν να εξασφαλιστούν με 130€ ή 150€ ετησίως με σταθερό το ασφάλιστρο.

3. Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Αυτόνομη είτε πρόσθετη παροχή σε νοσοκομειακό πρόγραμμα, το Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών μπορεί να προσφέρει σημαντική οικονομική ανακούφιση στους ογκολογικούς ασθενείς παρέχοντας ένα καθορισμένο κεφάλαιο για τις αναγκαίες δαπάνες, ανεξαρτήτως νοσηλείας. Έτσι, με 45-50€ είτε 100€για ασφαλισμένο κεφάλαιο 10.000€ ή 20.000€ αντίστοιχα, ο ασφαλισμένος απολαύει μιας σημαντικής παροχής που του επιτρέπει επιπλέον να επεκτείνει το διάστημα της κάλυψης έως και ισόβια, εφόσον συνοδεύει βασικό νοσοκομειακό πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα: Δείτε όλες τις παροχές που περιλαμβάνει

Ακτινοθεραπείες: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την αποζημίωσή τους

Καρκίνος Mαστού: Δείτε όλες τις καλύψεις του ασφαλιστικού συμβολαίου υγείαςΑπόρρητο Απόρρητο