Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον εν καιρώ πανδημίας που συρρίκνωσε το εισόδημα για πολλά νοικοκυριά, τα ασφάλιστρα του ενεργού συμβολαίου υγείας που έγιναν δυσβάσταχτα μετά την αύξησή τους, οδηγούν πολλούς στην αναζήτηση νέας ασφαλιστικής «στέγης». Υπάρχει, εντούτοις, μια σκέψη που «φρενάρει» την απόφαση: τι γίνεται με τις χρονικές αναμονές της νέας σύμβασης;

Οι αναμονές αφορούν περιστατικά όπως παθήσεις των γεννητικών οργάνων και της σπονδυλικής στήλης, σκωληκοειδίτιδα κ.α. που δεν καλύπτονται άμεσα από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου αλλά απαιτείται ένα ορισμένο από την εκάστοτε εταιρεία χρονικό διάστημα ασφάλισης. Ο ενδιαφερόμενος για αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας ευλόγως θα αναλογιστεί αν θα χρειαστεί να περιμένει για καλυφθούν εκ νέου περιπτώσεις όπως οι παραπάνω.

Όπως εξηγούν έμπειροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, η «διαδοχικότητα» -ή «ιστορικότητα» όπως λέγεται σε πολλούς ασφαλιστικούς κύκλους- έρχεται να «λύσει» τα χέρια των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για τη δυνατότητα του ασφαλισμένου να υποβάλει αίτημα προς τη νέα εταιρεία για αναγνώριση των ετών ασφάλισης που προηγήθηκαν σε άλλη εταιρεία, για τη διατήρηση κοντολογίς των δικαιωμάτων που έχει εξασφαλίσει.

Η δυνατότητα αφορά μόνο νοσοκομειακά προγράμματα και όχι αποταμιευτικά, ζωής ή ανικανότητας.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Βασική προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει ενεργό συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία, το οποία θα αποδείξει προσκομίζοντας την τελευταία απόδειξη καταβολής ασφαλίστρων καθώς και το σώμα του συμβολαίου. Σε περίπτωση που δεν το διαθέτει θα πρέπει να το ζητήσει στην εταιρεία.

Ο υποψήφιος θα απαντήσει το ερωτηματολόγιο υγείας της νέας εταιρείας, από το οποίο δεν θα πρέπει να αποκρύψει στοιχεία που πιθανώς αυξάνουν το ρίσκο που αναλαμβάνει η εταιρεία. Το «άγρυπνο μάτι» των ασφαλιστικών εταιρείων ανακαλύπτει τις ψευδείς δηλώσεις και ο δόλος επισύρει συνέπειες.

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα για διαδοχικότητα και γίνει αποδεκτή η αίτηση για ασφάλιση, το νέο συμβόλαιο θα αναγράφει στη σελίδα των ειδικών όρων ότι η «έναρξη ισχύος της κάλυψης θεωρείται η έναρξη της προγενέστερης», της οποίας τα στοιχεία έχουν προσκομιστεί για έλεγχο. Εφεξής ο ασφαλισμένος θα απολάβει όλων των παροχών χωρίς τις χρονικές αναμονές που είχε καλύψει με το προηγούμενο συμβόλαιο.

Πιθανές νέες εξαιρέσεις

Προτού εμπιστευτείτε την υγεία σας σε νέα ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως οι καλύψεις του νέου συμβολαίου δεν θα υστερούν εν σχέσει με το προηγούμενο. Ειδικότερα, το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας θα μελετήσει εμβριθώς τους όρους και προϋποθέσεις του εν ενεργεία συμβολαίου και οποιαδήποτε περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνεται στις καλύψεις της ίδιας, θα εξαιρεθεί και θα αναγραφεί ρητώς στους ειδικούς όρους/εξαιρέσεις της νέας σύμβασης. Επί παραδείγματι, ασφαλισμένος προσκόμισε το συμβόλαιο υγείας του στη νέα εταιρεία, το οποίο κάλυπτε και τον -σπάνιο σε άνδρες- καρκίνο του μαστού, εντούτοις η εταιρεία το εξαίρεσε από τη σύμβαση.

Έπειτα, εάν στο πλαίσιο πολυετούς ασφάλισης σας έχετε χρησιμοποιήσει τις καλύψεις για παρατεταμένες νοσηλείες είτε έχετε εκδηλώσει νέο πρόβλημα υγείας, ενδεχομένως η αλλαγή συμβολαίου υγείας να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Συστήνεται λοιπόν να απευθυνθείτε σε έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που θα σας καθοδηγήσει στη λήψης της ορθότερης απόφασης.

Διαβάστε επίσης: