homescreen

Ασφαλιστικά προγράμματα: Σανίδα σωτηρίας και για τους αγρότες

Ασφαλιστικά προγράμματα: Σανίδα σωτηρίας και για τους αγρότες


Μάριος Οικονόμου

Σωτήρια μπορεί να αποδειχθεί η ιδιωτική ασφάλιση για επαγγελματίες του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα ο οποίος έχει πληγεί βαρύτατα το τελευταίο διάστημα τόσο από την πανδημία του κορωνοϊού όσο και θεομηνίες

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής της χώρας αλλά και διεθνώς δοκιμάστηκε έντονα κατά την περίοδο της πανδημίας. Ενδεικτική ήταν και η πρώτη ισχυρή ενίσχυση από την κύβερνηση ύψους 150 εκατ. ευρώ, προς τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα που επλήγησαν από τον κορωνοϊό και τις αναταραχές που προκάλεσε στην αγορά κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας.

Η COVID-19 είναι ένα μόλις από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με κλάδους όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Αρχικά, οι ίδιοι οι απαχολούμενοι διατρέχουν κίνδυνο αναφορικά με την υγεία και ασφάλειά τους. Σύμφωνα με στοιχεία, ένας στους πέντε θανάτους από τραυματισμό κατά την εργασία αφορά τη γεωργία. Επιλέον, το ασταθές οικονομικό καθεστώς και η περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν συνδεθεί ενίοτε με κακόβουλες ενέργεις όπως κλοπή ζώων ή αγροτικών οχημάτων.

Έπειτα και, κυρίως, η πρωτογενής παραγωγή απειλείται από πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες ή ανεπάρκεια νερού καθώς και φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία «φρενάρει» τους στόχους βιώσιμης προσφοράς για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων. Από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), άλλωστε, είναι η προώθηση ενός παραγωγικού μοντέλου ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, ενώ από το 2019 εξετάζεται η ενίσχυση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) υπό μορφήν προαιρετικής συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφαλισης, επιδότησης του ασφαλίστρου είτε ίση συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο ΕΛ.Γ.Α. αποτελεί τον βασικό φορέα αγροτικών ασφαλίσεων στον οποίο ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων, τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, ενώ αποζημίωσης δικαιούνται όσοι αποδεδειγμένα έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20-9-2010), έχουν εξοφλήσειεμπρόθεσμα την εισφορά του έτους ζημιάς και έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προηγούμενων ετών.

Ο οργανισμός θα καλύψει ασφαλιστικά και θα αποζημιώσει:

 • για τη φυτική παραγωγή, τις άμεσες ζημιές από φυσικούς κινδύνους όπως παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, ακραίιες βροχοπτώσεις κ.α. είτε από άγρια ζώα (π.χ. αρκούδες)
 • για το ζωικό κεφάλαιο, ζημιά όπως προσδιορίζεται ο θάνατος, η ανικανότητα για εργασία και η – μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων – σφαγή ή θανάτωση των ζώων εργασίας, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους (βλ. παραπάνω) και ασθένεις-παθήσεις που περιλαμβάνουν τον ειλεό των βοοειδών, τον πνευματάνθρακα, την ιογενή διάρροια-νόσο των βλεννογόνων κ.α.

Γιατί χρειάζεται η αγροτική ασφάλιση

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτέλεσαν σανίδα σωτηρίας για πολλούς αγρότες, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα ή την πανδημία καθώς και διατηρήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριοτήτα χάρη στις αποζημιώσεις που τους κατέβαλαν. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η INTERAMERICAN, η οποία κατέβαλε σε αποζημιώσεις 1,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη τετραετία με το 46% εξ αυτών για καλύψεις της φυτικής παραγωγής και το 39% καλύψεις θερμοκηπίων.

Η απόκτηση Αγροτικής Ασφάλειας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν πολλώ μάλλον δε σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης ζήτησης. Όπως σχολίασε προσφάτως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, οι νέοι ανταποκρίνονται θερμά στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών όπως και στα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυσή τους.

Οι ασφαλισμένοι χαίρουν πλήθους πλεονεκτημάτων που περιλαμβάνουν:

 • αποζημίωση προσαρμοσμένη στις πραγματικές απώλειες και σε ατομικό επίπεδο
 • ταχύτερη αποζημίωση συγκριτικά με το δημόσιο
 • κάλυψη για επιπλέον κινδύνους αλλά και ρίσκα
 • φορολογικά πλεονεκτήματα
 • βεβαιότερη επαγγελματική βιωσιμότητα
 • συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας
 • προστασία περιουσιακών στοιχείων και αγροτικού εισοδήματος
 • οικονομικά ασφάλιστρα με δυνατότητα επιπλέον εκπτώσεων

Τα σχετικά προγράμματα προσφέρουν σημαντικές παροχές ενώ λειτουργούν συμπληρωματικά συνήθως στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις με τον Δημόσιο Φορέα ασφάλισης. Καλύπτονται:

 • ζημιές στη φυτική παραγωγή από φυσικούς κινδύνους και επιπλέον του ΕΛΓΑ καλύψεις για περιπτώσεις όπως ενδεικτικά  η πυρκαγιά και η κατολίσθηση από σεισμό
 • βλάβες σε αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, καπνοσυλλεκτικές ή θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.α.) από λάθη χειρισμού, αδεξιότητα ή απροσεξία, πυρκαγιά είτε φυσικά φαινόμενα αλλά και από κακόβουλη ενέργεια τρίτων είτε κλοπή
 • γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια όπως αποθήκες, ψυκτικοί θάλαμοι, χοιροστάσια, ελαιοτριβεία, σιταποθήκες κ.α., ενώ για τα θερμοκήπια υπάρχουν και αυτόνομα προγράμματα που με συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως και 400.000 – 500.000€ ενδεικτικά, για την κατασκευή, επικάλυψη είτε τον εξοπλισμό τους, ζημιές από αλλαγές στα επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας του εδάφους ή του αέρα αλλά και την αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε

Κύηση και Τοκετός: Πώς καλύπτει τα έξοδα η ασφάλιση υγείας

Ασφάλιση Υγείας: Έξι ερωτήσεις – κλειδιά που πρέπει να κάνουμε στον ασφαλιστήΑπόρρητο Απόρρητο