Για τη δυσάρεστη έκπληξη που περιμένει πολλούς ιδιοκτήτες που σχεδιάζουν μεταβιβάσεις ακινήτων διαβάσαμε προ ολίγων ημερών στο protothema.gr, οι οποίοι πέραν των τσουχτερών αντικειμενικών αξιών θα πρέπει να αναλάβουν και τα έξοδα για την απόκτηση της απαραίτητης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία μπορεί να κοστίσει από 300€ για απλές περιπτώσεις έως και τα 1.000€ για περιπτώσεις σύνθετες όπως τα αυθαίρετα. Για την έκδοση της ταυτότητας απαιτείται βεβαίωση εξουσιοδοτημένου μηχανικού, στον οποίο παραδίδονται τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, προβλέπονται αυστηρές ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις για τα εμπλεκόμενα μέρη, με πρόστιμο ύψους 2.οοο€ έως 20.000€ για τον ιδιοκτήτη ενώ οι μηχανικοί κινδυνεύουν μέχρι και με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν αφενός τη σημασία ασφάλισης κατοικίας, η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους ιδιοκτήσες από τα έξοδα μελέτης και έκδοσης αδειών, ενώ η κατασκευή αυθαιρέτου δεν στερείται δυνατότητα ασφάλισης από όλους τους κινδύνους -πλην σεισμού συνήθως.

Εντούτοις, επισημαίνονται κυρίως οι αυξημένες ευθύνες που έχουν οι μηχανικοί ως προς τη μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση ενός έργου αλλά και τις δηλώσεις κατοικιών και αυθαιρέτων εν προκειμένω, με πολλές πιθανότητες να φτάσουν έως και τα δικαστήρια για υποθέσεις που ενέχουν δόλο.

Ειδικότερα, κατά την τέλεση των εργασιών του ο μηχανικός ή ο αρχιτέκτονας μπορεί να προβεί σε λάθη αναφορικά με την εκτίμηση του χρόνου παράδοσης είτε του κόστους κατασκευής έως σφάλματα κατά τον σχεδιασμό, μη συμμόρφωση με τις νόμιμες προδιαγραφές είτε πλημμελή επίβλεψη του έργου και συμπλήρωση δηλώσεων, περιπτώσεις που προσφέρονται για την έγερση αξιώσεων από τους πελάτες.

Επί παραδείγματι, δεν είναι μόνο η κατάρρευση ενός κτιρίου άπό εσφαλμένη στατική μελέτη που μπορεί να φέρει μπλεξίματα στον μηχανικό αλλά και το πρόστιμο που κλήθηκε να πληρώσει ο ιδιοκήτης για τη δήλωση του αυθαιρέτου του που χαρακτηρίστηκε ψευδής, αφού είχε υπαχθεί στους νόμους περί τακτοποίησης χωρίς να πληροί τα κριτήρια.

Επαγγελματική αστική ευθύνη

Η ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική αστική ευθύνη «σώζει» κάθε μηχανικό/αρχιτέκτονα από τις βλάβες (σωματικές, υλικές, θάνατος) που προκαλεί εξ αμελείας ή εκ παραλείψεων σε τρίτους ο ίδιος ή πρόσωπο που έχει στην υπηρεσία του και οφείλει να αποκαταστήσει σύμφωνα με το νόμο. Αφορά κυρίως οικονομικές αξιώσεις τρίτων οι οποίες είναι εξόχως υψηλές ενώ το ασφαλιστικό προϊόν απευθύνεται και σε άλλα επαγγέλματα από γιατρούς και δικηγόρους έως συμβολαιογράφους κ.α. και καλύπτει τυχόν δικαστικές διαμάχες ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

Σε ό,τι αφορά την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, ο μηχανικός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για λάθη/παραλείψεις στα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, τις δηλώσεις υπαγωγής τακτοποίησης αυθαιρέτων,το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη μελέτη στατικής επάρκειας κ.ο.κ.

Υπάρχουν ασφαλιστήρια που θα διευκρινίσουν ότι οι παροχές αφορούν αποκλειστικά Επαγγελματίες Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) και δεν εμπλέκονται επαγγελματικά με έργα ή υπηρεσίες που αφορούν αεροδρόμια, σήραγγες, γέφυρες, λιμάνια κλπ, και των οποίων οι μικτές ετήσιες αμοιβές δεν υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσό.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να προτείνουν και προαιρετικές καλύψεις που περιλαμβάνουν προσωπική αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών, αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα είτε τυχαία και αιφνίδια μόλυνση του περιβάλλοντος κ.α. 

Περιορισμοί και εξαιρέσεις

Στο συμβόλαιο ορίζονται τα ανώτατα όρια καλύψεων αλλά και οι προβλεπόμενες απαλλαγές. Έτσι, τα ανώτατα όρια ευθύνης για αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικός Α’ σχεδίου μπορεί να είναι στα 250.000€ ανά γεγονός/απαίτηση και στα 500.000€ για Β’ σχεδίου, αλλά να προβλέπεται και απαλλαγή 10% του ποσού της ζημίας με ελάχιστο τα 1.500€.

Επιπλέον, η εταιρεία πιθανώς να αρνηθεί την αποζημίωση για δαπάνες αναθεώρησης ή επανεκπόνησης σχεδίων, μελετών κ.ο.κ. ως συνέπεια καλυπτόμενης απαίτησης εκτός εάν εγείρεται από πελάτη του ασφαλισμένου, από κάθε είδους πρόστιμα, ρήτρες, ποινές καθώς και από τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου ή την μη τήρηση ιδιαίτερων υποσχέσεων που παραβιάζουν την κατά τον νόμο αστική ευθύνη καθώς και ζημία/απώλεια από βαριά αμέλεια ή δόλο κ.α.

Διαβάστε επίσης: 

Ιδιωτική ασφάλιση: Τι πρέπει να προσέξει ένας 20αρης και τι ένας 50άρης

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε

Προκαλέσατε ατύχημα ή βλάβη; Οι καλύψεις που θα σας γλυτώσουν