homescreen
Ασφάλιση – Επενδυτικά προϊόντα: Η κίνηση – κλειδί πριν τα αποκτήσετε


Μάριος Οικονόμου

Τα αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα επενδυτικού τύπου κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Η κίνηση-κλειδί προτού την απόκτησή τους όμως, είναι η ακριβής ενημέρωση και πληροφόρηση από τον ασφαλιστή. Διαβάστε για τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος

Το εγχώριο συνταξιοδοτικό σύστημα και οι αδυναμίες του βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο, τόσο εντός κοινοβουλίου με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση» του Υπουργείου Εργασίας, όσο και από τα… ευτράπελα με τα αναδρομικά των συνταξιούχων που καλούνται να επιστρέψουν τα οκτώ από τα δέκα ευρώ που έλαβαν για τις περικοπές του διαστήματος Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, σύμφωνα με το protothema.gr.

Η σημασία της ιδιωτικής σύνταξης, για την οποία έχει πολλάκις γράψει το ygeiamou.gr, αναδεικνύεται εκ νέου μέσα από τις εξελίξεις, όχι μόνο ως συμπλήρωμα της κρατικής σύνταξης αλλά και ως εχέγγυο για διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας και του βιοτικού επιπέδου στο επισφαλές μέλλον, μετά την απόσυρση από την αγορά εργασίας.

Άλλωστε, η ζωή μετά τη σύνταξη προσφέρεται συχνά για μεγάλες αποφάσεις και μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά απρόβλεπτη. Για το 2022, Παναμάς, Κόστα Ρίκα και Μεξικό αλλά και Ισπανία, Πορτογαλία ή Γαλλία από το ευρωπαϊκό έδαφος αποτελούν τους ιδανικούς τόπους εγκατάστασης για συνταξιούχους σύμφωνα με τον Ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότηση (Annual Global Retirement Index), την πληρέστερη και πλέον εμβριθή έρευνα για τους καλύτερους μετασυνταξιοδοτικούς προορισμούς διεθνώς μέσα από εκατοντάδες απόψεις, εμπειρικές πληροφορίες και δεδομένα από αξιόπιστες πηγές. Έστω και αν η λίστα έχει αναθεωρηθεί όταν έρθει η δική σας στιγμή για τη σύνταξη, θα πρέπει να έχετε την οικονομική δυνατότητα για το όνειρο της… νέας ζωής.

Οι αναγκαίες πληροφορίες για επενδυτικά προϊόντα

Τα προϊόντα που πλέον κυριαρχούν στους ασφαλιστικούς τομείς αποταμίευσης/συνταξιοδότητης είναι τα τύπου Unit Linked, επενδυτικά προγράμματα που συνδέονται με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και παρέχουν τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να κατανείμει το κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιό του όπως ο ίδιος επιθυμεί και μπορεί, μέσα από συντηρητικές ή πιο επιθετικές επιλογές. Τα συγκεκριμένα προϊόντα διακρίνονται σε:

 • ριψοκίνδυνα, τα οποία ενέχουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο αλλά και δυνατότητα μεγάλων αποδόσεων σε βάθος χρόνου. Το κεφάλαιο επενδύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος σε μετοχές και τα ελάχιστα ετήσια ασφάλιστρα στην αγορά, σύμφωνα με τους ειδικούς, κυμαίνονται στα 500€
 • μεσαίου κινδύνου, στα οποία ένα μικρό ποσοστό επενδύεται σε μετοχές και το μεγαλύτερο σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα
 • ασφαλή, όπου ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει υψηλότερο επιτόκιο συγκριτικά με αυτό της τράπεζας.

Εν προκειμένω, οι επενδυτικές γνώσεις του δυνητικού πελάτη είναι κομβικής σημασίας και επί τούτω στην Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, υπάρχουν διακριτά άρθρα για τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα, τα οποία ορίζουν και τις επιπλέον, προσυμβατικές κυρίως, υποχρεώσεις του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής επιχείρησης προς τον υποψήφιο για ασφάλιση αναφορικά με:

1. Την ενημέρωση των πελατών (Άρθρο 39)
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενημερώνουν τον πελάτη, εγκαίρως πριν από τη σύναψη σύμβασης επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση, για το συνολικό κόστος διανομής και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 • το κατά πόσο ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση θα δίνει στον πελάτη περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας των επενδυτικών προϊόντων που συστήνονται στον εν λόγω πελάτη
 • όσον αφορά την ενημέρωση για τα επίμαχα προϊόντα και τις προτεινόμενες στρατηγικές, την κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα ή με την πρόταση συγκεκριμένων επενδυτικών στρατηγικών,
 • αναφορικά με την ενημέρωση για όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις που πρέπει να κοινοποιηθούν, πληροφορίες σχετικά με τη διανομή του προϊόντος, μεταξύ άλλων, σχετικά με το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, το κόστος του βασιζόμενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος που συνιστάται ή διαφημίζεται στον πελάτη, και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο πελάτης να το πληρώσει, περιλαμβάνοντας και όλες τις πληρωμές προς τρίτους. Το κόστος και οι επιβαρύνσεις του προηγούμενου εδαφίου αθροίζονται, ώστε ο πελάτης να κατανοήσει το συνολικό κόστος που επωμίζεται μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της σύμβασης και την αθροιστική επίπτωσή του στην επένδυση. Αν το ζητήσει ο πελάτης, του χορηγείται επιπλέον αναλυτική καταγραφή του κόστους και των χρεώσεων.

Η ενημέρωση δίδεται στον πελάτη σε κατανοητή μορφή, ώστε ο πελάτης να επιλέξει προϊόν και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύμβασης πλήρως ενημερωμένος για τα δικαιώματα, τις καλύψεις και τις υποχρεώσεις, καθώς και τα ενδεχόμενα βάρη και κινδύνους από το ασφαλιστικό προϊόν επενδυτικού χαρακτήρα.

2. Τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας και συμβατότητας του προϊόντος (Αρθρο 40)
Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση:

 • λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη γνώση και την προηγούμενη εμπειρία του πελάτη ως επενδυτή σε προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, τη χρηματοοικονομική κατάστασή του, τη δυνατότητά του να υποστεί ζημίες, καθώς και για τους επενδυτικούς του στόχους, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ανοχής του σε κίνδυνο, ώστε να είναι σε θέση να συστήσουν στον πελάτη το προϊόν που ταιριάζει με το επίπεδο ανοχής του πελάτη στον κίνδυνο, με τη δυνατότητά του να υποστεί ζημίες και με τα άλλα χαρακτηριστικά του.
 • όταν συστήνουν ένα πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων στο οποίο περιλαμβάνεται επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, διασφαλίζουν ότι το συνολικό πακέτο, και όχι μόνον το βασιζόμενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν, είναι κατάλληλο για τον πελάτη.
 • παρέχουν στον πελάτη, πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος όπου αποτυπώνεται η συμβουλή τους και εξηγείται πώς αυτή ανταποκρίνεται στις επιλογές, στους στόχους και στα άλλα χαρακτηριστικά του πελάτη που προαναφέρθηκαν. Η δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος δίδεται με έγγραφο ή άλλο σταθερό μέσο.

Σημειώνεται ότι:

 • αν οι υποψήφιοι προς ασφάλιση δεν παράσχουν τις προαναφερθείσες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα τους ή παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον το σκοπούμενο προϊόν είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή
 • αν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση δεν εξασφαλίσουν τις παραπάνω αναγκαίες πληροφορίες, οφείλουν να απέχουν από την παροχή συμβουλής στον πελάτη για το επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση και να τον ενημερώσουν ότι, λόγω ελλιπούς εκ μέρους του πληροφόρησης, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν κατά πόσον το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση είναι κατάλληλο για αυτόν, ώστε να του παρέχουν τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλόλητας προϊόντος.

Διαβάστε επίσης

Σύνταξη: Πώς μπορεί να «αβγατίσει» με το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν

Από ποιους προτιμάμε να αγοράζουμε ασφαλιστικά πακέτα – Στην κορυφή οι ασφαλιστές

Iδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Οκτώ λόγοι να το επιλέξετεΑπόρρητο Απόρρητο