Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί ένα από τα πλέον χρήσιμα ασφαλιστικά προϊόντα που εξασφαλίζουν μοναδικά οφέλη τόσο για την εταιρεία όσο και τους υπαλλήλους της. Όπως εξηγούν έμπειρα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου:

Τα πλεονεκτήματα για την εταιρεία ξεκινούν από το ότι αυτού του τύπου η ασφάλιση αποτυπώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον της εταιρείας για το προσωπικό της, παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας, ενισχύει το θετικό κλίμα και συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, αφού προωθεί το αίσθημα συνεργασίας μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. Παράλληλα, αναπληρώνονται με σημαντικές παροχές πιθανές ελλείψεις της κοινωνική ασφάλισης.

Από την άλλη οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν πλήθος παροχών που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • ασφάλεια ζωής
  • μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια
  • θάνατος από ατύχημα
  • μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα από ατύχημα
  • πρόσκαιρη ανικανότητα (απώλεια εισοδήματος)
  • νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • χειρουργικό και νοσοκομειακό επίδομα
  • παροχές μητρότητας
  • αλλά και έξτρα παροχές όπως δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες γιατρούς βασικών ειδικοτήτων στα Εξωτερικά Ιατρεία σε έκτακτα και
  • επείγοντα περιστατικά ή δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά έως ενός ποσού.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο ομάδες που ίσως θα έπρεπε να σκεφτούν την ενίσχυση της ασφάλισής τους με μια κίνηση-κλειδί: όσων η θέση είναι επισφαλής ή σκέφτονται να αλλάξουν εργασία καθώς και όσοι πλησιάζουν τα όρια συνταξιοδότησης. Ο λόγος είναι πως τα προγράμματα αυτά έχουν περιορισμένη διάρκεια, δηλαδή σταματούν να τον καλύπτουν εφόσον αποχωρήσει -οικειοθελώς ή μη- είτε συνταξιοδοτηθεί, ενώ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος κάνει χρήση της επίμαχης ασφάλισης και αποχωρήσει από την επιχείρηση, τότε στο ατομικό συμβόλαιο που ενδεχομένως να εκκινήσει με κάποια εταιρεία ίσως να του επιβληθούν εξαιρέσεις ή και χρονικές αναμονές.

Η κίνηση κλειδί λοιπόν, όπως προτείνουν οι έμπειροι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, είναι ο συνδυασμός του με ένα ατομικό πρόγραμμα υγείας. Επισημαίνουν δε την ανάγκη οι όροι να είναι σαφείς σχετικά με το τι ισχύει σε περίπτωση παύσης της ισχύος του ομαδικού, ώστε με τη βοήθεια του ασφαλιστικού του συμβούλου να πετύχει υψηλότερο όριο κάλυψης και να διαμορφώσει ένα συμβόλαιο σύμφωνο με τις ανάγκες του αλλά και της οικογένειάς του.

Διαβάστε ακόμα

Ομαδικά συμβόλαια υγείας: Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι και τι οι επιχειρήσεις

Τι παρέχουν τα ομαδικά συμβόλαια υγείας

Ασφαλιστική Απάτη: Σκέφτεστε να αποκρύψετε την αλήθεια για την υγεία σας; Τι θα χάσετε