Η ασφάλιση για απώλεια εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη με την οποία εξασφαλίζετε το επίπεδο ζωής που είχατε ακόμα και σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή και από ασθένεια. Η παροχή μπορεί να είναι συμπληρωματική της σύνταξης αναπηρίας καθώς οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα χαμηλές στη χώρα μας και δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα μιας ελληνικής οικογένειας ή ακόμη κι ενός μόνο ατόμου.

Απευθύνεται σε κάθε ενήλικα που εργάζεται και επιθυμεί ακόμη και σε ενδεχόμενη προσωρινή ανικανότητά του για εργασία, να εξασφαλίσει το ημερομίσθιό του, καθώς και σε κάθε αυτοαπασχολούμενο, έμπορο, εργάτη, οδηγό ταξί κ.λπ. Επίσης, απευθύνεται και στον μισθωτό και τον επιχειρηματία (αφού η ανάγκη κάλυψής τους θα είναι έντονη στην περίπτωση σοβαρότερης πρόσκαιρης ανικανότητας που θα οδηγήσει σε πολύμηνη απουσία από την εργασία τους).

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες αποχής από την εργασία σας.

Η συμβουλή των ασφαλιστών είναι να κάνει ο ασφαλισμένος χρήση της κάλυψης που έχει από τον ΕΟΠΠΥ για τις πρώτες οκτώ ημέρες ασθένειας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης σε περίπτωση ολικής ανικανότητας (ή απώλειας ζωής) καταβάλλεται αποζημίωση.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα δικαιούται ημερήσια αποζημίωση 25€ την ημέρα από την πρώτη ημέρα από την έναρξη της ανικανότητας για διάστημα έως δύο χρόνια. Σε περίπτωση μερικής άσκησης του επαγγέλματος από τον ασφαλισμένο θα καταβάλλεται το 50% της παροχής.

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα καταβάλλεται το ποσό των 25.000€. Σε περίπτωση που η ανικανότητα του ασφαλισμένου οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, τότε καταβάλλεται το ποσό των 50.000€.

Ανικανότητα για Εργασία από Ασθένεια

Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ασθένεια καταβάλλεται εισόδημα 25€ την ημέρα από την όγδοη ημέρα από την έναρξη της ανικανότητας για διάστημα έως δύο χρόνια. Σε περίπτωση μερικής άσκησης του επαγγέλματος από τον ασφαλισμένο θα καταβάλλεται το 50% της παροχής

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ασθένεια καταβάλλεται το ποσό των 25.000€.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το συμβόλαιο του ασφαλισμένου προβλέπει ότι το ύψος του ασφαλίστρου είναι 216 ευρώ το εξάμηνο.