Δεν είναι λίγες οι φορές που το ενδιαφέρον για την αγορά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας θα μας φέρει προ εκπλήξεων, όταν για τη συναλλαγή «πέσει στο τραπέζι» και η προσφορά για την αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος. Μπορεί να συμβεί κατά την αγορά νέου αυτοκινήτου με προσφορά για ασφάλεια οχήματος, την απόκτηση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου και πρόταση για ασφάλιση βλάβης από ατύχημα και πολύ συχνά με τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες (bancassurance) όπως με τον συνδυασμό στεγαστικού δανείου και ασφάλισης κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να προβούν στην αγορά του αγαθού ή της υπηρεσίας χωρίς το ασφαλιστικό προϊόν που θα τους προτείνουν.

Αγοράζοντας υπηρεσίες από την τράπεζα

Το δίκτυο bancassurance αποτελεί το «όχημα» των τραπεζών για την είσοδό τους στην ασφαλιστική αγορά προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα όπως ασφάλειες ζωής και ατυχημάτων, κάλυψης τραπεζικών δανείων, ασφάλισης του ενυπόθηκου ακινήτου, ασφάλισης θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας του καταθέτη μέχρι του ποσού της κατάθεσης κ.α.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί της ασφαλιστικής αγοράς, οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν πως:

  • βάσει της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), στις ασφαλίσεις κατοικίας είτε δανείου, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα σύμβουλο και εταιρεία, ανεξαρτήτως του ποιος χορηγεί το δάνειο, με προαπαιτούμενο η εταιρία να είναι εγκεκριμένη και το συμβόλαιο να πληροί τους όρους που θέτει η τράπεζα
  • οι διανομείς είναι υποχρεωμένοι και μπορεί να τους ζητηθεί να παράσχουν σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή και με δυνατότητα πρόσβασης ανά πάση στιγμή, το link που πιστοποιεί πως πρόκειται για νόμιμους επαγγελματίες
  • από την παραπάνω πηγή οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα των διανομέων να πωλούν επενδυτικά συμβόλαια βασισμένα σε ασφάλιση (Unit Linked).

Αποφύγετε την κωλυσιεργία

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αγοράς υπηρεσίας σε συνδυασμό με πρόταση αγοράς ασφαλιστικού προϊόντος δίνουν ασφαλιστικοί σύμβουλοι, την περίπτωση σύναψης στεγαστικού δανείου με την αξίωση της τράπεζας για ασφάλιση κατοικίας. Έτσι, για ένα δάνειο ύψους 100.000€ η τράπεζα θα υπενθυμίσει πως πρέπει να είναι καλυμμένη σε περίπτωση που ενδεχομένως το οίκημα καταστραφεί, «ρίχοντας στο τραπέζι» ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τι μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος που βιάζεται να αποκτήσει το δάνειο αλλά παράλληλα προτιμά και να ελέγξει στην αγορά για προγράμματα ασφάλισης κατοικίας πιο συμφέροντα για το πορτοφόλι του;

Τα έμπειρα ασφαλιστικά στελέχη προτείνουν μια κίνηση που θα τους γλιτώσει από τον πονοκέφαλο της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τους επαΐοντες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποδεχθεί την ασφαλιστική πρόταση του τραπεζικού ιδρύματος και μετά από έξι μήνες, φερειπείν, οπότε έχει βρεθεί πιο συμφέρουσα επιλογή ασφάλισης, να αποχωρήσει από τη σύμβαση με την τράπεζα και στο νέο ασφαλιστήριο κατοικίας με ύψος αποζημίωσης τα 100.000€ να έχει ορίσει δικαιούχο της ζημίας την τράπεζα.

Προσοχή: Εφόσον ο αγοραστής καταβάλλει τακτικά τις δόσεις και σε βάθος 10 χρόνων έχει μειώση την οφειλή στα 30.000€, σε περίπτωση που το σπίτι καταστραφεί π.χ. από μια σεισμική δόνηση, και η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώσει με τα 100.000€, στην τράπεζα θα πάει μόνο το υπολειπούμενο οφειλούμενο ποσό και τα υπόλοιπα (70.000€) στον ασφαλισμένο.

Διαβάστε επίσης

Αστική επαγγελματική ευθύνη: Τι είναι και σε ποιους είναι απαραίτητη;

Οικογενειακό πρόγραμμα υγείας: Πέντε σημεία – κλειδιά που πρέπει να προσέξετε

Νοσηλεία στο εξωτερικό: Το ποσοστό κάλυψης που μπορείτε να πετύχετε