Μεγάλη προσοχή στο ύψος της απαλλαγής πρέπει να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι για νοσοκομειακά συμβόλαια, το μέρος δηλαδή των εξόδων που θα επωμιστούν οι ίδιοι πριν αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία. Σε μια περίπτωση νοσηλείας, δηλαδή, που θα στοιχίσει 8.000€ και ο ασφαλιζόμενος έχει επιλέξει απαλλαγή 2.000€ στο νοσοκομειακό του πρόγραμμα, η εταιρεία θα τον αποζημιώσει για τα 6.000€.

Η απαλλαγή, ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μπορεί να είναι είτε ανά περιστατικό είτε κατ’ έτος (μια φορά το χρόνο) και το ύψος συμμετοχής του ασφαλισμένου μπορεί να κυμαίνεται από 500€, 1.000€, 1.500€ , 3.000€, 6.000€  ή και 10.000€.

Σύμφωνα με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχουν στον νου τους οι υποψήφιοι προς ασφάλιση είναι πως:

  • όσο υψηλότερη είναι η απαλλαγή, τόσο χαμηλότερα είναι τα ετήσια ασφάλιστρα για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας
  • τα συμβόλαια που δεν περιλαμβάνουν απαλλαγές έχουν συνήθως μεγαλύτερες ετήσιες αναπροσαρμογές ασφαλίστρων, λόγω του αυξημένου δείκτη ζημιών.

Ωστόσο, εξηγούν οι ειδικοί, υπάρχει ένας τρόπος οι ασφαλισμένοι να μειώσουν ή και να μηδενίσουν τη συμμετοχή τους στα νοσήλια:  ο συνδυασμός του ιδιωτικού συμβολαίου υγείας με ομαδικό ασφαλιστήριο ή/και ασφάλιση σε κρατικό φορέα. Έτσι, αν μια νοσηλεία κοστίζει 8.000€, υπάρχει συμβόλαιο με απαλλαγή 1.500€ και ο κρατικός φορέας σύμφωνα με τα Κλειστά Ενιαία Νοσήλια (ΚΕΝ) πληρώσει 700€, ο ασφαλισμένος θα κληθεί να αναλάβει το υπόλοιπο της απαλλαγής, δηλαδή 800€. Με τον παραπάνω συνδυασμό ο ασφαλισμένος μπορεί να επιτύχει καλή κάλυψη με χαμηλά ασφάλιστρα.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υπογραμμίζουν πως η απαλλαγή μπορεί να αποτελέσει «πονοκέφαλο» για τον ασφαλισμένο σε περιπτώσεις όπως οι αυθημερόν νοσηλείες (one day clinic), για τις οποίες όμως η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ακολουθεί διαφορετική πολιτική. Έτσι, μπορεί να «μοιράσει» 50-50 τα έξοδα με τον ασφαλισμένο ή να τον απαλλάξει πλήρως, εφόσον όμως ο ίδιος έχει επιλέξει κάποιο θεραπευτήριο συμβεβλημένο με την εταιρεία και την έχει ενημερώσει σχετικά στο call center της.

Διαβάστε επίσης 

Τρεις καλοί λόγοι για να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Ιδιωτική ασφάλιση: Αυτές είναι οι καλύτερες επιλογές

Αποζημίωση και απαλλαγή: Πώς υπολογίζονται – Τι πρέπει να ξέρετε