Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος θα χρειαστεί να νοσηλευτεί δύο και τρείς φορές στη διάρκεια ισχύος του ετήσιου ανανεούμενου συμβολαίου υγείας του είτε γιατί προέκυψαν επιπλοκές είτε γιατί υποφέρει από χρόνια ασθένεια.

Σε γενικές γραμμές όταν ο ασφαλισμένος εισάγεται στο νοσοκομείο καταβάλλει το εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή) το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε 1.000-1.500 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα έξοδα της νοσηλείας καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρία. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί εκ νέου;

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με την εταιρία προσεγγίζουν διαφορετικά το θέμα της διαδοχικής νοσηλείας.

Η πρώτη κατηγορία συμβολαίων εξετάζει το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη νοσηλεία.

Δηλαδή, στην περίπτωση μιας διαδοχικής νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που οφείλεται στην ίδια αιτία και πραγματοποιείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. 90 ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της πρώτης νοσηλείας του ασφαλισμένου, τότε θεωρείται ως τμήμα της ιδίας νοσηλείας. Το όφελος για τον ασφαλισμένο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι καταβάλλει μόνο την πρώτη φορά το εκπιπτόμενο ποσό και δε χρειάζεται να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρει συγκεκριμένα: «Δύο διαδοχικές νοσηλείες που οφείλονται στην ίδια αιτία και απέχουν χρονικά, η έναρξη της δεύτερης από τη λήξη της πρώτης λιγότερο από 90 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον το ασφαλιστήριο έχει ανανεωθεί σύμφωνα με τον όρο, προϋποθέσεις ανανέωσης, θα θεωρούνται ως τμήματα της ίδιας νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται μόνο μια φορά ο εκπιπτόμενο ποσό».

Η δεύτερη κατηγορία συμβολαίων εξετάζει πόσο έχει επιβαρύνει την εταιρία ο εν λόγω ασφαλισμένος. Για παράδειγμα, αν έχουν περάσει δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου και ο ασφαλισμένος δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί και γενικότερα δεν έχει ζητήσει κάλυψη εξόδων από την εταιρία, ωφελείται περισσότερο ως προς τον τρόπο αφαίρεσης του ποσού της απαλλαγής. Δηλαδή το ποσό αφαιρείται μια φορά κατά την πρώτη νοσηλεία και στη συνέχεια ο ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται οικονομικά όσες φορές και αν μπει στο νοσοκομείο μέσα στην χρονιά. Σε αυτή την προσφορά δεν εξετάζεται φυσικά πόσο απέχουν χρονικά οι νοσηλείες μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Η έξτρα κάλυψη που «ασφαλίζει» το συμβόλαιό σας

Διανομέας ασφάλισης: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνει;

Συμβόλαιο Υγείας: Οκτώ όροι – κλειδιά που πρέπει να ξέρετε πριν υπογράψετε