Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες τα τελευταία έτη καλύπτουν υπό προϋποθέσεις και όρους την αποδοχή ασφάλισης ακόμα και για ενδιαφερόμενες που έχουν νοσήσει στο παρελθόν από καρκίνο του μαστού και είναι αποδεδειγμένα υγιείς, ελεύθερες νόσου όπως λέγεται, μετά από 5 έτη.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες συμβαδίζουν με την πρόοδο της ιατρικής που εξασφαλίζει αισιόδοξες προοπτικές για τη ζωή μια γυναίκας που έχει νοσήσει από καρκίνο του στήθους ο οποίος – ας μην το ξεχνάμε- έρχεται πρώτος σε αριθμό κρουσμάτων στο γυναικείο πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού.

Τι καλύπτουν τα συμβόλαια των ασθενών που νοσούν με καρκίνο του μαστού;

Οι ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν την ασθενή εφόσον έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα ισχύος του συμβολαίου, από την αρχική του έναρξη π.χ. 3, 6, 9, 12 μήνες και με την προϋπόθεση πως η ασθενής όταν σύναψε το συμβόλαιο ήταν υγιής ή και αποδεδειγμένα δεν γνώριζε πως νοσούσε.

Τα συμβόλαια υγείας καλύπτουν, σύμφωνα πάντα με τους  εκάστοτε όρους τις δαπάνες για νοσηλεία σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο θεραπευτήριο, δαπάνες για νοσηλεία στο εξωτερικό, αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου, φάρμακα εντός νοσοκομείου, έξοδα πριν και μετά την νοσηλεία, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, άλλες θεραπείες που θα χρειαστούν, τυχόν χειρουργικά επιδόματα, επιδόματα σοβαρών ασθενειών, επιδόματα χρήσης δημόσιου ταμείου, έξοδα δεύτερης γνώμης κ.α.

Το εφάπαξ επίδομα σοβαρών ασθενειών μπορεί να φτάσει και 40.000 ευρώ ενώ το μηνιαίο επίδομα υποστήριξης τα 500 ευρώ.

Φυσικά καλύπτεται η αισθητική αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή ενώ ορισμένα συμβόλαια παρέχουν ακόμα και την δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης προληπτικής μαστεκτομής κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Ωστόσο τα περισσότερα συμβόλαια υγείας δίνουν έμφαση στην πρόληψη παρέχοντας την δυνατότητα ενός ετήσιου δωρεάν προληπτικού ελέγχου σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ή ιδιωτικά θεραπευτήρια και με εξετάσεις ανάλογα την ηλικία της ασφαλισμένης.

Διαβάστε επίσης

Διαβήτης: Τι καλύπτουν τα συμβόλαια υγείας

Επέμβαση καταρράκτη: Πώς αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό συμβόλαιο

Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Τι καλύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο