καταρράκτης, δηλαδή η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού δεν εμφανίζεται μόνο στις μεγάλες ηλικίες. Συχνά ακούμε 45αρηδες να εμφανίζουν καταρράκτη ως επακόλουθο υψηλής μυωπίας, άλλων ασθενειών ή ακόμα και της υπέρμετρης χρήσης του υπολογιστή. Η πάθηση που δυσχεραίνει πολλές καθημερινές λειτουργίες αντιμετωπίζεται με επέμβαση η οποία μπορεί να γίνει σήμερα με λέιζερ.

Τα συμβόλαια υγείας συνήθως συμπεριλαμβάνουν τον καταρράκτη στις ασθένειες που αποζημιώνονται με χρονική αναμονή. Η αναμονή κυμαίνεται από 9 μήνες έως 2 έτη με συνηθέστερη περίπτωση την αναμονή ενός έτους από την έναρξη του συμβολαίου. Ωστόσο, υπάρχουν και ασφαλιστήρια υγείας που δεν αναγράφουν καθόλου την πάθηση καταρράκτη στις παθήσεις με χρονική αναμονή.

Κοινή προϋπόθεση όλων των συμβολαίων υγείας όλων των εταιρειών για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η πάθηση να μην προϋπήρχε της αρχικής ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος αποδεδειγμένα να μην γνώριζε για την ύπαρξή της.

Η επέμβαση σήμερα μπορεί να γίνει στα οφθαλμολογικά κέντρα με τα οποία συνεργάζεται η ασφαλιστική εταιρία. Το συμβόλαιο υγείας καλύπτει τα έξοδα της επέμβασης την αμοιβή του γιατρού καθώς και τα έξοδα πριν και μετά την επέμβαση είτε απευθείας είτε απολογιστικά, πάντοτε σύμφωνα με τις παροχές και τους όρους κάθε ασφαλιστηρίου.

Παλαιότερα η επέμβαση για καταρράκτη γινόταν σε νοσοκομείο και απαιτούσε συνήθως μία διανυκτέρευση. Όμως σήμερα που γίνεται με λέιζερ αρκεί η ημερήσια νοσηλεία. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή και ενημέρωση από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο καθώς ορισμένες εταιρίες καλύπτουν όλα τα έξοδα της ημερήσιας νοσηλείας χωρίς να πειράξουν το ποσό της απαλλαγής ενώ άλλες κάνουν χρήση ποσοστού της απαλλαγής, συνήθως του 50% και άλλες ζητούν τα έξοδα να τα πληρώσετε εξ ολοκλήρου από την τσέπη σας.

Θυμίζουμε ότι η απαλλαγή είναι το ποσό που βγάζετε από την τσέπη σας για να συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας τα οποία πέραν του ποσού της απαλλαγής καλύπτονται από την ασφαλιστική σας εταιρία. Η απαλλαγή είναι χρήσιμη καθώς μειώνει το ετήσιο ασφάλιστρο.

 

Διαβάστε επίσης

Θέλετε να διορθώσετε τη μυωπία σας με λέιζερ; Τι καλύπτει η ασφαλιστική

Οφθαλμολογικές επεμβάσεις: Πότε τις καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο