Ενισχυμένη κατά 2,6% εμφανίζεται στο 5μηνο του 2021 η παραγωγή του κλάδου της νομικής προστασίας, γεγονός που αποδεικνύει πως οι Έλληνες σταδιακά ανακαλύπτουν την σπουδαιότητα του να έχουν έναν δικηγόρο στο πλευρό τους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), το διάστημα Ιανουαρίου – Μαίου 2021 η συνολική ασφαλιστική παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,4%, εξαιτίας κυρίως της αύξησης των εργασιών στους κλάδους ζωής (20,2%), αλλά και στις ασφαλίσεις κατά ζημιών (2,5%). Ειδικότερα, τα ασφάλιστρα της νομικής προστασίας «άγγιξαν» τα 14,1 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή να υπολογίζεται στο 1,6%. «Ο ασφαλιστής νομικής προστασίας καλύπτει αφενός, τις αναγκαίες για την προστασία του ασφαλισμένου δαπάνες – δικαστικές και εξώδικες – που περιλαμβάνουν, βεβαίως και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών. Επιπλέον, αναλαμβάνει να καλύψει την επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, (εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο)», σημειώνει η ΕΑΕΕ και συνεχίζει: «Ως εκ τούτου, πρόκειται για και δη, ασφάλιση παθητικού, διότι τόσο οι δαπάνες νομικής προστασίας του ασφαλισμένου, όσο και η ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής των δαπανών του αντιδίκου, δεν μειώνουν τα ενεργητικά στοιχεία του ασφαλισμένου, αλλά δημιουργούν και επαυξάνουν τα παθητικά του στοιχεία».

Μέχρι πρότινος τα επίμαχα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών ήταν συνδεδεμένα κυρίως με τον κλάδο των οχημάτων. Πλέον, ωστόσο, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων, επιτρέποντάς τους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουν τις δίκαιες απαιτήσεις τους ή να προστατεύσουν τον εαυτό τους από διάφορες κατηγορίες. Η διαφορά τους δε, με την ασφάλιση αστικής ευθύνης έγκειται στο γεγονός πως η νομική προστασία υπόσχεται να καταβάλει μόνον τις δαπάνες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του υπαιτίου τρίτου. Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες που καλύπτει είναι οι εξής:

• Τις αμοιβές του δικηγόρου, επιλογής του ασφαλισμένου.
• Τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης (δηλαδή, δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα, μεγαρόσημα κ.λπ.).
• Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων.
• Τις αμοιβές πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο
• Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
• Τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτηση αφαιρεθέντος διπλώματος, αδείας ή πινακίδων κυκλοφορίας.
• Τις δαπάνες εκτέλεσης αποφάσεων (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ.).
• Την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική δαπάνη.
• Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων.

Όσον αφορά στα ασφαλιστικά ποσά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά νομικής προστασίας, αυτά κυμαίνονται από 500 ευρώ έως 25.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης: 

Ιδιωτική ασφάλιση: Τι πρέπει να προσέξει ένας 20αρης και τι ένας 50άρης

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε