Σύσταση προς εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία ιδιωτική ασφάλιση υγείας να προνοήσουν για ένα αρχικό ποσό εξόδων, το οποίο θα πληρώνουν οι ίδιοι, προκειμένου να μειώσουν το ύψος των ασφαλίστρων, απευθύνουν πολλοί ασφαλιστές. Έστω, δηλαδή, ότι το κόστος μίας νοσηλείας κυμαίνεται στα 8.000 ευρώ. Εάν προβλέπεται απαλλαγή 1.000 ευρώ τότε ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί για τα 7.000 ευρώ. Όπως, ωστόσο, παραδέχονται οι διαμεσολαβητές, αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να προτείνουν ένα πρόγραμμα χωρίς απαλλαγή. «Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός της αποζηµίωσης γίνεται σύµφωνα µε το εκάστοτε πρόγραµµα που έχει επιλεγεί. Ο ασφαλισμένος, δηλαδή, δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε το 100% ή το 80% του ποσού των αναγνωριζόμενων εξόδων νοσηλείας, ανάλογα µε το νοσοκοµειακό του συμβόλαιο», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετικό πρόγραμμα μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας, εάν η κάλυψη είναι στο 100% των εξόδων νοσηλείας και ο ασφαλισμένος έχει αποφασίσει να αποζηµιωθεί πρώτα από τον ασφαλιστικό του φορέα, τότε η εταιρία θα του καταβάλει το 100% της διαφοράς (αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας µείον συµµετοχή ασφαλιστικού φορέα). Επιπλέον, θα καταβάλει επίδοµα ίσο µε το 20% του ποσού που αποζηµίωσε ο ασφαλιστικός φορέας και µέχρι του ανώτατου ορίου που αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει ένα πρόγραµµα µε κάλυψη 80% των εξόδων νοσηλείας η εταιρία θα καταβάλλει το 80% αυτών, ενώ εάν επιλέξει να αποζηµιωθεί πρώτα από τον ασφαλιστικό του φορέα για ποσό µεγαλύτερο της συµµετοχής του (δηλ. του 20% των εξόδων), τότε η εταιρία θα του καταβάλει τη διαφορά (αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας µείον συµµετοχή ασφαλιστικού φορέα). Επιπλέον, θα καταβάλει επίδοµα ίσο µε το 10% του ποσού, πέραν του 20% που αποζηµίωσε ο ασφαλιστικός φορέας. Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να αποζηµιωθεί πρώτα από τον ασφαλιστικό φορέα για ποσό µικρότερο ή ίσο της συµµετοχής του (20% των εξόδων), τότε η εταιρία θα καταβάλει το 80% των αναγνωριζόμενων εξόδων νοσηλείας, χωρίς επιπλέον επίδοµα.

Το ποσοστό της κάλυψης αφορά στο ποσοστό επί των συνολικών εξόδων που αποζημιώνει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία. Όπως υπογραμμίζουν αρμόδια στελέχη της αγοράς, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν εάν η εταιρία, μετά την αφαίρεση της απαλλαγής, καλύπτει το 100% των εξόδων και, επίσης, εάν το συγκεκριμένο ποσοστό ισχύει και στην περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό. Κι αυτό γιατί το κόστος στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικά υψηλότερο, με τις εταιρίες να προβλέπουν μία κάλυψη πέριξ του 80% με 90%.

Διαβάστε επίσης 

Τρεις καλοί λόγοι για να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Ιδιωτική ασφάλιση: Αυτές είναι οι καλύτερες επιλογές