homescreen

Από ποιους προτιμάμε να αγοράζουμε ασφαλιστικά πακέτα – Στην κορυφή οι ασφαλιστές

Από ποιους προτιμάμε να αγοράζουμε ασφαλιστικά πακέτα – Στην κορυφή οι ασφαλιστές


Αγγελική Βελεσιώτη

Ψήφο εμπιστοσύνης στους ασφαλιστές εξακολουθούν να δίνουν οι Έλληνες, όταν έρχεται η ώρα να αγοράσουν μία ασφάλιση ζωής ή υγείας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους υπαλλήλους των τραπεζών, αν και με καλύτερα ποσοστά εν συγκρίσει με παλαιότερα

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), το 53,9% των ατομικών συμβολαίων που κλείστηκαν το 2020 έγινε από τους ασφαλιστές (αποκλειστικής και μη συνεργασίας, σε ποσοστό 40,3% και 13,6% αντίστοιχα), με το bancassurance να καταλαμβάνει το 44,8%. Συγκριτικά, πάντως, με τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, οι πωλήσεις από τις τράπεζες είναι σήμερα σχεδόν διπλάσιες, γεγονός που αντικατοπτρίζει την δυναμική του επίμαχου δικτύου ειδικά στο κομμάτι της ασφάλισης κατοικίας που είθισται να «κουμπώνει» και με ένα στεγαστικό δάνειο. Την ίδια στιγμή, οι άμεσες πωλήσεις (call center, direct mail) επιλέγονται σε ποσοστό 0,9%, οι εταιρικές πωλήσεις σε 0,4% και, τέλος, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας σε 0,04%. Όσον αφορά στις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας, υπάρχει μία διασπορά ως προς τα κανάλια πώλησης με το 49% να προέρχεται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (αποκλειστικής και μη συνεργασίας), το 37% από άμεσες πωλήσεις παντός τύπου και το 11,4% από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), «τα τραπεζικά ιδρύματα, εκμεταλλευόμενα την θέση ισχύος τους έναντι του πελάτη, αλλά και το εκτενές πελατολόγιο τους λόγω των άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που παρέχουν αφενός, εξαναγκάζουν τους πελάτες τους να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα των ασφαλιστικών εταιριών, με τις οποίες συνδέονται και αφετέρου, έχει παρατηρηθεί ευρέως ότι συστηματικά κάνουν χρήση μη πιστοποιημένων υπαλλήλων τους στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων».

Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής οφείλει να «τσεκάρει» το who is who του διανομέα της ασφάλισης, πολύ πριν υπογράψει το σχετικό έγγραφο, ενώ βάσει νόμου αυτός απαγορεύεται να χρησιμοποιεί μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές.

Απαγορεύεται ιδίως να:
α) παρουσιάζει παραπλανητικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης,
β) υπόσχεται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθεί ή αποκρύπτει κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει,
γ) δημιουργεί, αναπαράγει και διαδίδει δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν στην οικονομική κατάσταση ή/και στην κατάρτιση και στην εν γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους διανομείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
δ) προσφέρει εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα, με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου,
ε) διαφημίζει εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων,
στ) διακρίνει μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης,
ζ) παραποιεί, αλλοιώνει και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνει στη μορφή ή στο περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,
η) εισπράττει ασφάλιστρο χωρίς να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης,
θ) παραδίδει στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Διαβάστε επίσης: 

Διαμεσολαβητής ή internet; Από πού προτιμάμε να αγοράσουμε ασφαλιστικά προϊόντα

Αυτό είναι το πιο «δυνατό» πρόγραμμα που θα σας προτείνει ο ασφαλιστικός σύμβουλοςΑπόρρητο Απόρρητο