Σύγχυση επικρατεί μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά στην έννοια του όρου συμβαλλόμενος σε μία ιδιωτική ασφάλιση και την διαφορά του με αυτή του ασφαλιζομένου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο συμβαλλόμενος μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ασφαλιζόμενο αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους συγγενική, επαγγελματική ή άλλη σχέση που να δικαιολογεί το ασφαλιστικό ενδιαφέρον του πρώτου για τον δεύτερο. «Εάν την ασφάλιση τη συνήψε ο ασφαλιζόμενος, τότε αυτός είναι και ο συμβαλλόμενος. Κοινώς είναι αυτός που πληρώνει το ασφάλιστρο», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Ο συμβαλλόμενος, λοιπόν, έχει τα εξής δικαιώματα:
1. Να ζητήσει την προσθήκη νέων ασφαλισμένων. Αυτή η προσθήκη μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αρκεί να έχει προηγηθεί η υποβολή αίτησης αλλαγής, την οποία έχει αποδεχθεί η εταιρία.
2. Να ζητήσει την αφαίρεση ασφαλισμένων. Όπως προκύπτει από εν ενεργεία συμβόλαιο μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας, η αφαίρεση ασφαλισμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε απλήρωτη οφειλή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την υποβολή αίτησης αλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβαλλόμενος θα πρέπει να αποσαφηνίσει τι ισχύει μετά την αφαίρεση ενός προσώπου. Εν προκειμένω, μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος αφαιρέθηκε από το συμβόλαιο έχει το δικαίωμα να ασφαλιστεί στο ίδιο πρόγραμμα, χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητάς του.
3. Να ζητήσει την αλλαγή προγραμμάτων ασφάλισης των ασφαλισμένων. Η αλλαγή των προγραμμάτων ασφάλισης μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση απλήρωτης οφειλής του συμβολαίου.
4. Να υποβάλει αίτημα για αποζημίωση για κάθε ασφαλισμένο.
5. Να ζητήσει την αλλαγή όλων των στοιχείων του ιδίου και των ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την υποβολή αίτησης αλλαγής και εφόσον η εταιρία την αποδεχθεί.
6. Να ζητήσει την αλλαγή του τρόπου και της συχνότητας πληρωμής. Υπενθυμίζεται πως η πληρωμή του ασφαλίστρου είθισται να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: α) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και β) μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Όσον αφορά στη συχνότητα της πληρωμής, αυτή μπορεί να είναι ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και μηνιαία, με τις αντίστοιχες χρεώσεις που ορίζει η πολιτική της εκάστοτε εταιρίας.
7. Να ορίσει άλλον συμβαλλόμενο. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση θανάτου οι ασφαλισμένοι μπορούν σε διάστημα 60 ημερών να ασφαλιστούν σε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο ίδιο πρόγραμμα, χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητάς τους.
8. Να ασκήσει Δικαίωμα Εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο εντύπου και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Διαβάστε επίσης 

Είναι «πεταμένα λεφτά» – Και άλλοι πέντε μύθοι για την ιδιωτική ασφάλιση

Ιδιωτική Ασφάλιση και προσωπικά δεδομένα: Ποια τα δικαιώματά μας