«Οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες και η προσπάθεια ανάκαμψης, μετά την πανδημία COVID-19, αναμένεται να επηρεάσουν τους καταναλωτές και συνακόλουθα τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις». Αυτό τονίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννης Στουρνάρας, στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία για το έτος 2020.

Πιο αναλυτικά, όπως τονίζεται, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για:

• Τη δημιουργία προϊόντων με αποδόσεις προσαρμοσμένες στις νέες επενδυτικές επιλογές. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ασφαλίσεις ζωής παρουσίασαν πέρυσι μικρή μείωση, με χαρακτηριστική, όμως, την αύξηση παραγωγής των ασφαλίσεων που συνδέονται με επενδύσεις, προς αντικατάσταση παραδοσιακών αποταμιευτικών προϊόντων. Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων από την ΤτΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 19,5 δισ. ευρώ στις 30.9.2020, αυξημένο κατά 3% συγκριτικά με την ίδια περυσινή περίοδο. Ποσό 2,9 δισ. ευρώ (15%) αφορούσε σε επενδύσεις για ασφαλίσεις, των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι. Αντίστοιχα, οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 15,8 δισ. ευρώ, με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνεται σε 14,6 δισ. ευρώ. Από τις τεχνικές προβλέψεις ζωής, το 25% αφορά σε ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

• Τη δημιουργία προϊόντων που θα καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος κινδύνων των πελατών τους.

• Την ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανομής που θα αξιοποιούν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία.

• Την ενίσχυση της συνεργασίας με θεσμικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με προοπτική ανάπτυξης (π.χ. bancassurance). Ο ανταγωνισμός, πάντως, από τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και κυρίως από τις τράπεζες μέσω των τραπεζοασφαλειών, αλλά και από το ίδιο το δίκτυο των ασφαλιστικών εταιριών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η «πίτα» της αγοράς, απασχολεί σχεδόν πέντε στους 10 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

• Την υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας για τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας, στην έκθεση αναφέρεται πως παρατηρείται διαφοροποίηση ανά κλάδο ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο ζωής οι εξαγορές δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, ενώ οι ασφαλίσεις υγείας δεν επιβαρύνθηκαν από αντίστοιχο κόστος νοσηλείας, δεδομένου ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει αναλάβει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης που συνδέεται με την πανδημία. Ζημίες που σχετίζονται με τη διακοπή εργασιών (όπως ακυρώσεις εκδηλώσεων, συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων κ.ά.) δεν επηρέασαν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά, καθώς και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι παρουσίαζαν χαμηλό ποσοστό ασφαλισιμότητας. Στον κλάδο αυτοκινήτων, η θετική επίδραση που παρουσιάστηκε αρχικά από τη μείωση των ατυχημάτων, λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση, φαίνεται να μετριάστηκε από τη μη ανανέωση μέρους του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και τη μείωση των πωλήσεων, χωρίς, όμως, τελικά να επηρεάζεται συνολικά η κερδοφορία του επίμαχου κλάδου.

Διαβάστε επίσης 

Ιδιωτική ασφάλιση: Ποιες αλλαγές φέρνει η Covid-19 στα συμβόλαια υγείας

Είναι «πεταμένα λεφτά» – Και άλλοι πέντε μύθοι για την ιδιωτική ασφάλιση