Μία κάλυψη που συναντάται ολοένα και πιο συχνά στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας είναι αυτή της δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης.

Σύμφωνα με πηγές της ασφαλιστικής αγοράς, μολονότι πρόκειται για μία κάλυψη που ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις σοβαρών παθολογικών ασθενειών και περίπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων όπως, για παράδειγμα, ο καρκίνος, εντούτοις αυτή δύναται να ενεργοποιηθεί και για πιο απλά περιστατικά. «Όταν πρόκειται για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, άλλωστε, όλα τα προβλήματα υγείας φαντάζουν το ίδιο σοβαρά στο μυαλό μας», σχολιάζουν χαρακτηριστικά και συνεχίζουν: «Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη γνωμάτευση αποτελεί δικαίωμα των ασφαλισμένων και άρα, οφείλουν να βεβαιωθούν ότι αφενός, η εταιρία τους δίνει πρόσβαση στο καλύτερο δίκτυο γιατρών και αφετέρου, η παροχή της υπηρεσίας δεν σηματοδοτεί κάποιο επιπλέον κόστος για τους ίδιους».

Όπως προκύπτει από εν ενεργεία συμβόλαιο της αγοράς, σκοπός της συγκεκριμένης κάλυψης είναι η ενημέρωση σχετικά με τα εξής:

  • Ορθότητα ή μη της αρχικής διάγνωσης
  • Πληρότητα ή μη της αρχικής διάγνωσης (πιθανή διεξαγωγή συμπληρωματικών εξετάσεων)
  • Ορθότητα ή μη της αρχικής θεραπευτικής προσέγγισης
  • Άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

«Η παροχή της δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης είναι καθαρά συμβουλευτική και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάσταση ιατρικής γνωμάτευσης. Πραγματοποιείται δε, βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην εταιρία, η οποία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εξελίξεις ή επιπλοκές της πάθησης, δεδομένου ότι δεν υποκαθιστά τον φυσικό γιατρό», τονίζεται χαρακτηριστικά σε κάποιον από τους όρους του συμβολαίου.

Ο ασφαλισμένος, πάντως, που δικαιούται να κάνει χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλει στην εταιρία του τον πλήρη ιατρικό του φάκελο, ο οποίος επιβεβαιώνει την επέλευση του ιατρικού περιστατικού, συνοδευόμενο από την πρώτη Ιατρική Γνωμάτευση, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θεμελιώνουν την αίτηση της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης.

Όσον αφορά στον χρόνο υλοποίησης της εξτρά γνωμάτευσης, οι εταιρίες δεσμεύονται αυτή να έχει ολοκληρωθεί – εντός 14 εργάσιμων ημερών για συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα και δίκτυο νοσοκομείων στην Ελλάδα (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σταλεί τα πλήρη στοιχεία του φακέλου και έχει γίνει και η μετάφραση) και εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η αίτηση, η Πρώτη Ιατρική Γνωμάτευση, καθώς και ο πλήρης απαραίτητος ιατρικός φάκελος έχουν κατατεθεί σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.

Όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις δε, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Από την παροχή της Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, λοιπόν, δεν καλύπτονται ιατρικά περιστατικά, τα οποία προκαλούνται από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Διαβάστε επίσης

Ανανέωση συμβολαίου: Τέσσερα πράγματα που πρέπει να προσέξετε

Ισόβιο ή ετήσιο συμβόλαιο υγείας; Πώς να προστατευτείτε από τις παγίδες

Συγγενείς παθήσεις – Ασφαλιστήρια Υγείας: Τι έχει αλλάξει στην κάλυψή τους