Περιθώριο ενός μηνός θέτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να καταβάλουν την αποζημίωση για μία νοσηλεία, ήτοι το σύνολο των δαπανών – συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπλοκών που θα απαιτήσουν την επανεισαγωγή στο νοσοκομείο, καθώς θεωρούνται ασφαλιστικά συνέχεια της ίδιας νοσηλείας – τις αμοιβές ιατρών και αναισθησιολόγων, τα έξοδα πριν και μετά το χειρουργείο κ.ο.κ. έως και την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του των ασθενών.

Εάν, ωστόσο, θέλετε να επισπεύσετε τις σχετικές διαδικασίες, τότε δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε αυτές τις δύο συμβουλές:
1ον) Δηλώστε άμεσα την συμμετοχή του Δημόσιου φορέα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο ασφαλισμένος, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μία προγραμματισμένη ή έκτακτη χειρουργική επέμβαση, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το γραφείο κίνησης σε περίπτωση συμμετοχής του Δημόσιου φορέα, προκειμένου να αρχίσει να «τρέχει» το δικό του μερίδιο καταβολής της αποζημίωσης. Τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα δε, παρέχουν 100% κάλυψη εάν η νοσηλεία πραγματοποιείται σε συμβεβλημένο νοσοκομείο και ενόσω γίνεται παράλληλη χρήση του δημόσιου Ταμείου, ανεξαρτήτως από το ύψος της συμμετοχής. Έτσι, εάν οι συνολικές δαπάνες νοσηλείας – συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των ιατρών – ήταν, για παράδειγμα, 9.000 ευρώ, τότε τα περίπου 900 ευρώ θα μπορούσαν να καλυφθούν από το δημόσιο Ταμείο και τα υπόλοιπα από την εταιρία, με συνέπεια ο ασφαλισμένος να μην πληρώσει τίποτα από την τσέπη του.

2ον) Ενημερωθείτε για τις νοσηλείες που απαιτούν προέγκριση: Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν από τον ασφαλισμένο προέγκριση για συγκεκριμένες νοσηλείες, προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια, να «ξεκλειδώσουν» την αποζημίωση. Καλό θα ήταν, λοιπόν, ο ασφαλισμένος να έχει επίγνωση της σχετικής λίστας.
Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η ιδία κράτηση (δηλαδή η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1,3 δισ. ευρώ, ενώ επιπροσθέτως αυξήθηκε η ιδία κράτηση των μαθηματικών αποθεμάτων και λοιπών προβλέψεων κατά 806 εκατ. ευρώ. Επομένως το άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της αντίστοιχης μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 2,1 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν ήταν 651 εκατ. ευρώ, ενώ η μεταβολή των προβλέψεων ήταν 26 εκατ. ευρώ. Επομένως για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, το αντίστοιχο άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 677 εκατ. ευρώ. Συνολικά, λοιπόν, σε ό, τι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους και η μεταβολή των προβλέψεων έφθασε αθροιστικά τα 2,8 δισ. ευρώ για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (συνήθως του εξωτερικού) για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν επί ασφαλισμένων κινδύνων στην χώρα μας.

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε κινδυνεύετε να τη χάσετε – Η μεγάλη παγίδα

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε ελλοχεύει ο κίνδυνος δέσμευσης από το κράτος

Αποζημίωση μετά από ατύχημα: Το ξέρατε ότι εξαρτάται από το «καλό» σας χέρι;