Τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά οι ασφαλισμένοι εάν δεν θέλουν να βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων, πληρώνοντας οι ίδιοι το κόστος μιας – δαπανηρής στις περισσότερες των περιπτώσεων – νοσηλείας.

Όπως προκύπτει από τους ορισμούς που είθισται να αποσαφηνίζονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, νοσηλεία είναι η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή του ασφαλισμένου εντός νοσοκομείου, για να υποβληθεί σε επέμβαση ή θεραπεία, η οποία δεν μπορεί να γίνει εκτός αυτού α) ως εσωτερικός ασθενής, με παραμονή, δηλαδή, στο νοσοκομείο για τουλάχιστον ένα βράδυ ή β) ως ασθενής χωρίς διανυκτέρευση, για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης. «Ειδικά στις περιπτώσεις νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, νοσηλεία θεωρείται και η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή του ασφαλισμένου χωρίς διανυκτέρευση, για την οποία, όμως, ήταν απαραίτητη η χρέωση δωματίου», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα, δεν θεωρείται νοσηλεία και συνεπώς δεν καλύπτεται η παραμονή του ασφαλισμένου στο νοσοκομείο:

  • Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που κρίνεται ιατρικά αναγκαίο.
  • Για να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις ή διαγνωστικές ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός νοσοκομείου ή στα εξωτερικά ιατρεία αυτού, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία.
  • Όταν δεν περιλαμβάνει φαρμακευτική ή άλλη αγωγή ιατρικά αποδεκτή για το περιστατικό που αποτέλεσε την αιτία εισαγωγής και αναγκαστικής παραμονής στο νοσοκομείο.
  • Για ομοιοπαθητική θεραπεία, δίαιτα, βελονισμό ή οποιαδήποτε εναλλακτική ή πειραματική ιατρική μέθοδο, εκτός εάν ενταχθεί στα διεθνώς τεκμηριωμένα ιατρικά πρωτόκολλα.
  • Με αποκλειστικό στόχο τη διεξαγωγή φυσικοθεραπειών για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για πραγματοποίηση προγραμματισμένης χρόνιας αιμοκάθαρσης, παρά μόνον εάν αυτή καταστεί ιατρικώς επιβεβλημένη, στο πλαίσιο αναγκαίας νοσηλείας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η νοσηλεία καλύπτεται με ανώτατο όριο τις 365 ημέρες συνεχούς παραμονής εντός νοσοκομείου (εσωτερικός ασθενής), ανεξάρτητα εάν η νοσηλεία πραγματοποιείται σε μία ή μεταξύ δύο ασφαλιστικών περιόδων.

Σε περίπτωση, πάντως, αιφνίδιας εισαγωγής λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ο ασφαλισμένος:

  • Σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο: Ενημερώνει απαραίτητα ο ίδιος ή οικείο του πρόσωπο το νοσηλευτήριο ότι είναι ασφαλισμένος της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.
  • Σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτήριο: Ενημερώνει απαραίτητα ο ίδιος ή οικείο του πρόσωπο τον ασφαλιστικό σύμβουλο ή απευθείας την εταιρία, εντός 48 ωρών από την εισαγωγή. Εάν δεν προβεί σε ενημέρωση, τότε εφόσον καλύπτεται αποζημιώνεται με το 85% των αναγνωρισμένων εξόδων, επιπλέον του εκπιπτόμενου ποσού και σύμφωνα πάντα με τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Όσον αφορά στη νοσηλεία στο εξωτερικό, ο ασφαλισμένος οφείλει πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την εισαγωγή του σε οποιοδήποτε νοσηλευτήριο εκτός Ελλάδας να ενημερώσει απαραίτητα την εταιρία ή τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, προκειμένου να λάβει την επιβεβαίωση κάλυψης. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί επικοινωνία για να λάβει την επίμαχη επιβεβαίωση, τότε η νοσηλεία του δεν καλύπτεται και, άρα, πρέπει να επωμιστεί ο ίδιος το κόστος.

Διαβάστε επίσης

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε

Είναι «πεταμένα λεφτά» – Και άλλοι πέντε μύθοι για την ιδιωτική ασφάλιση

Ιδιωτική ασφάλιση: Όλα τα πακέτα που αφορούν τις γυναίκες