Τα ετήσια ανανεούμενα προγράμματα υγείας είναι η νέα μόδα στην ασφαλιστική αγορά, καθώς βοηθούν σημαντικά τα αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιρειών. Αντίθετα τα ισόβια προγράμματα που δέσποζαν για πολλές δεκαετίες έχουν ελαχιστοποιηθεί και αφορούν μόνο παλαιά συμβόλαια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ανανεούμενα συμβόλαια είναι οικονομικότερα από τα ισόβια, αλλά κρύβουν κάποιες παγίδες, τις οποίες πρέπει να έχει υπόψη του ο ασφαλισμένος όταν καλείται να συνάψει το νέο ετήσιο συμβόλαιο.

1. Η ασφαλιστική εταιρεία έχει δικαίωμα τροποποίησης των όρων ασφάλισης αφού ενημερώσει βεβαίως τον ασφαλισμένο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το κακό σενάριο, η εταιρεία αποφασίζει ότι θα μειώσει την αποζημίωση που καταβάλλει ή μπορεί να εξαιρέσει κάποιες παροχές. Επίσης, μπορεί να σας προτείνει μια έξτρα παροχή που θα αυξήσει το ύψος των ασφαλίστρων. Σύμφωνα με το καλό σενάριο, μπορεί η εταιρεία να θέλει να διαθέσει στην αγορά ένα περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα για να προσελκύσει πελάτες και να βελτιώσει τις παροχές της.

2. Τα ετήσια συμβόλαια υγείας έχουν αναμονές. Η συνηθέστερη αναμονή είναι ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό αν δεν παρέλθουν έξι μήνες από τη σύναψη του συμβολαίου. Επίσης, μπορεί παρουσιαστούν προϋπάρχουσες ή συγγενείς παθήσεις , οι οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί κατά την έναρξη της ασφάλισης. Για παράδειγμα, οι εταιρείες θεωρούν ότι δε μπορεί κάποιος να ασφαλιστεί σήμερα και αύριο να ζητήσει να καλυφθεί η επέμβασή του για ρινικό διάφραγμα. Η πάθηση προϋπήρχε. Γι’ αυτό προβλέπει αναμονή 18 έως 24 μήνες για να καλύψει τα έξοδα της νοσηλείας.

3. Στην περίπτωση μεγαλύτερης ηλικίας ασφαλισμένων, η εταιρεία ζητά ένα τσεκ απ πριν από την σύναψη του συμβολαίου. Αν οι εξετάσεις δείξουν για παράδειγμα υψηλή χοληστερόλη, το συμβόλαιο προβλέπει αναμονή ενός έτους ή και περισσότερο για να καλύψει έξοδα νοσηλείας παθήσεων που προέρχονται από τη χοληστερόλη. Ωστόσο ο ασφαλισμένος μπορεί μετά από ένα εξάμηνο, με δικά του έξοδα, να υποβληθεί και πάλι σε εξετάσεις. Αν έχουν πέσει οι τιμές της χοληστερόλης, τότε ακυρώνεται η αναμονή.