Τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διανομέων ασφάλισης έχει ενταθεί, δεδομένου ότι στην αγορά εισέρχονται ολοένα και περισσότεροι παίκτες, δυναμικής… Google ή και λοιπών παρόχων. Προς επίρρωση, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Accenture (εταιρείας παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο), τα 2/3 των πελατών των ασφαλιστικών εταιριών (67%) θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα από εναλλακτικούς οργανισμούς.

Πιο αναλυτικά, το 23% θα σκεφτόταν να αγοράσει ασφάλιση από διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών, όπως η Google και η Amazon, το 25% από τράπεζες, το  20% από παρόχους οικιακών υπηρεσιών, όπως εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή οικιακής ασφάλειας, το 14% από λιανοπωλητές και το 12% από εμπόρους αυτοκινήτων. Πάνω από τα 2/3 (71%) των καταναλωτών που ερωτήθηκαν θα αγόραζαν απευθείας ασφάλιση στο διαδίκτυο, όπως ταξιδιού, οχήματος, κατοικίας ή προϊόντα ασφάλισης ζωής. «Ανεξαρτήτως του διανομέα που θα επιλέξουν, όλοι είναι υποχρεωμένοι να πληρούν ορισμένα κριτήρια, τα οποία, μάλιστα, οφείλουν να γνωστοποιούν στους πελάτες πριν τους παρέχουν μία ασφάλιση», εξηγούν στο ygeiamou στελέχη της αγοράς. Ενδεικτικά, οι επαγγελματίες πρέπει να παρέχουν στοιχεία για:

Την νομιμότητά τους: Βάσει Νόμου οι διανομείς είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν – είτε γραπτώς είτε σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή – το link, το οποίο πιστοποιεί πως πρόκειται για νόμιμους επαγγελματίες. «Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ένα σημείο στο ίντερνετ, ένας δικτυακός τόπος, όπου ο καταναλωτής, περνώντας το όνομα ή το ΑΦΜ του επαγγελματία που του μίλησε να είναι σε θέση να ελέγξει εάν είναι γραμμένος σε οποιοδήποτε επιμελητήριο της Ελλάδας, τα οποία είναι αρμόδια να χορηγούν τις άδειες», σημειώνουν τα παραπάνω στελέχη, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση, που εκείνοι δεν δώσουν τα… διαπιστευτήριά τους ως οφείλουν τότε οι καταναλωτές μπορούν να τα απαιτήσουν.

Τη φύση των προιόντων που μπορούν να διανέμουν: Πέραν της άδειας, στο επίμαχο μητρώο οι καταναλωτές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες, όσον αφορά στη δυνατότητα του εκάστοτε διανομέα να προωθεί επενδυτικά συμβόλαια, βασισμένα σε ασφάλιση (unit linked). Ειδικά για το δίκτυο bancassurance η συγκεκριμένη υποχρέωση πρέπει να είναι εμφανής στο καρτελάκι με το όνομα του υπαλλήλου, με τον οποίο μιλά ο καταναλωτής.

Το δικαίωμά τους να εισπράττουν ασφάλιστρα: Ο διανομέας, που έχει το δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων θα πρέπει να έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με την εταιρία, η οποία και εγγυάται για την επίμαχη εξουσιοδότηση. Οι καταναλωτές, λοιπόν, πρέπει να ζητούν ενημέρωση, αναφορικά με τη συγκεκριμένη δυνατότητα, διαφορετικά δεν θα πρέπει να εμπιστεύονται τα χρήματά τους.

Τις εταιρίες, με τις οποίες συνεργάζονται: Ο διανομέας επιβάλλεται να παρέχει ενημέρωση για τις εταιρίες, τις οποίες εκπροσωπεί. Εάν, για παράδειγμα, είναι πάνω από μία, τότε εκ του Νόμου οφείλει να τις αναφέρει όλες στους πελάτες του.

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Πώς διασφαλίζεται η συνέχιση της ασφάλισης των εξαρτημένων μελών

Ασφάλιστρα: Πώς υπολογίζονται – Γιατί αυξάνονται έως και 12%

Παραπανίσια κιλά: Μπορούν να γίνουν εμπόδιο στην ασφάλιση υγείας;