Την ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος που προσφέρεται ως προαιρετική κάλυψη στην ασφάλιση οχήματος ανακαλύπτουν ολοένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μολονότι το ποσοστό εκείνων που την επιλέγουν σήμερα είθισται να κυμαίνεται πολύ κάτω του 20%, εντούτοις σταδιακά το ενδιαφέρον ενισχύεται, μιας και υπόσχεται την αντιμετώπιση όλων των πιθανών συνεπειών που μπορεί να έχει ένα ατύχημα από τροχαίο στην υγεία, αλλά και το εισόδημά τους. Πιο αναλυτικά, η επίμαχη κάλυψη αναλαμβάνει την αποζημίωση για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα ή θάνατο του οδηγού από ατύχημα. «Σε περίπτωση δε, που ο ασφαλισμένος διαθέτει και πρόγραμμα υγείας, τότε με την ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος μπορεί να απολαμβάνει πιο ολοκληρωμένης προστασίας, καθώς στο ενδεχόμενο νοσηλείας από ατύχημα οι παροχές για ιατροφαρμακευτικά έξοδα και νοσοκομειακό επίδομα μπορούν να καλύψουν ή να μειώσουν σημαντικά το ποσό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας», σχολιάζουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως, ταυτόχρονα, ο ασφαλισμένος αποκτά και την κάλυψη της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας για ατύχημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ενδεχομένως να μην είχε επιλέξει με το νοσοκομειακό του πρόγραμμα.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες προαιρετικές καλύψεις στην ασφάλιση αυτοκινήτου, αυτές, σύμφωνα με σχετική έρευνα που έγινε για λογαριασμό του online ασφαλιστικού ομιλου Insurance Market, είναι οι εξής:

  • Οδική βοήθεια που επιλέγεται από το 58,21% των ασφαλισμένων και αποδεικνύεται πολύτιμη κάλυψη σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω βλάβης, ελαστικών, βενζίνης, αλλά και απρόοπτων.
  • Νομική προστασία που επιλέγεται από το 28,1% και αναλαμβάνει το κόστος της νομικής εκπροσώπησης του ιδιοκτήτη ή οδηγού, όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στο ύψος της αποζημίωσης από ατύχημα ή στην υπαιτιότητα.
  • Θραύση κρυστάλλων που επιλέγεται από το 17,5% και καλύπτει τα κόστη επισκευής και αντικατάστασης των κρυστάλλων του οχήματος από τυχαίο συμβάν.

 Το πιο δημοφιλές πακέτο ασφάλισης, πάντως, παραμένει το βασικό – σε ποσοστό 74,5% – που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την υποχρεωτική από τον Νόμο κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, ενώ ακολουθεί το πυρός/κλοπής, σε ποσοστό 23,2%, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον κατ’ ελάχιστο την κάλυψη από κλοπή και φωτιά. Η μικτή ασφάλιση επιλέγεται από το 2,3% των ασφαλισμένων, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του οχήματος ακόμα και στην περίπτωση που ο οδηγός είναι υπεύθυνος (αμέλεια) για το ατύχημα.

Τέλος, αναφορικά με την πιο δημοφιλή διάρκεια ασφάλισης αυτοκινήτου, το 36,9% επιλέγει την εξάμηνη διάρκεια λόγω «σπασίματος» του κόστους στο έτος, το 34,2% ετήσια, καθώς έχει το χαμηλότερο ασφάλιστρο ανά μήνα, το 18,4% τρίμηνη και το 10,5% μηνιαία, με τις δύο τελευταίες διάρκειες να έχουν και τα ακριβότερα ασφάλιστρα.

Διαβάστε επίσης

Ασφάλιση μόνο για ατύχημα: Τι πρέπει να προσέξετε

Είναι «πεταμένα λεφτά» – Και άλλοι πέντε μύθοι για την ιδιωτική ασφάλιση

Νομική Προστασία: Η ασφάλιση που φέρνει ένα δικηγόρο στο πλευρό μας