homescreen

Ιδιωτική Ασφάλιση και προσωπικά δεδομένα: Ποια τα δικαιώματά μας

Ιδιωτική Ασφάλιση και προσωπικά δεδομένα: Ποια τα δικαιώματά μας


Αγγελική Βελεσιώτη

Πρόθυμοι να μοιραστούν δεδομένα για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους με την ασφαλιστική τους εταιρεία, προκειμένου να επιτύχουν μείωση των ασφαλίστρων τους εμφανίζονται οι ασφαλισμένοι, κρατώντας, ωστόσο, μικρό καλάθι όσον αφορά στην προστασία αυτών των δεδομένων από τους διανομείς της ασφάλισης

Σύμφωνα με τη μελέτη Global Insurance Consumer Study της Accenture, εταιρείας παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία βασίστηκε σε έρευνα άνω των 47.000 καταναλωτών παγκοσμίως, καταδεικνύει πως τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ασφαλισμένων που συναινούν στην παραχώρηση δεδομένων. «Σε μία εποχή όπου οι ασφαλιστικές εταιρίες αναπτύσσουν συνεργασίες -υποστηριζόμενες από την τεχνολογία – για τη βελτίωση της ευεξίας των πελατών τους, περίπου το 69% των καταναλωτών δηλώνει διατεθειμένο να παραχωρήσει δεδομένα σχετικά με την υγεία, την άσκηση και την οδηγική του συμπεριφορά, με αντάλλαγμα χαμηλότερες τιμές στα ασφάλιστρα, σε σύγκριση με 58% πριν από δύο χρόνια», τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Επιπλέον, το 66% των καταναλωτών αναφέρει ότι είναι πρόθυμο να μοιραστεί, επίσης, δεδομένα με στόχο εξατομικευμένες υπηρεσίες για την πρόληψη τραυματισμών και απώλειας, σε σύγκριση με 54% στη μελέτη του 2019».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι ανησυχίες τους σε θέματα παρέμβασης στην ιδιωτικότητα και του αντίκτυπού της στα ασφάλιστρα έχουν αυξηθεί, ενώ η εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα των ασφαλιστικών εταιριών να προστατεύουν τα δεδομένα τους έχει μειωθεί. Για παράδειγμα, μόνο το 32% των καταναλωτών δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις ασφαλιστικές εταιρίες για την προστασία των δεδομένων τους, σε σχέση με το 40% στη μελέτη του 2019.

Όπως προκύπτει από το εκάστοτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να επεξεργαστεί τα εξής δεδομένα των ασφαλισμένων:

  1. Ταυτοποίησης: π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.
  2. Επικοινωνίας: π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ.
  3. Πληρωμής: π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.
  4. Ασφάλισης: Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history), περιστατικά τροχαίου ατυχήματος, δεδομένα εργασιακά/επαγγελματικής δραστηριότητας).
  5. Διακανονισμού: Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που δηλώνονται, τα οποία δύνανται να εμπεριέχονται στην αίτηση ασφάλισης, δήλωση ζημίας, αίτηση αποζημίωσης και σε συνοδευτικά αυτών έγγραφα/δικαιολογητικά.

Από την πλευρά τους, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να:

  • Έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η εταιρία.
  • Ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τους αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων τους.
  • Διαγραφούν τα δεδομένα από τα αρχεία της εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Ζητήσουν τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.

Διαβάστε επίσης

Παραμένετε ανασφάλιστοι; Τι σας κοστίζει αυτή η επιλογή

Νομική Προστασία: Η ασφάλιση που φέρνει ένα δικηγόρο στο πλευρό μας

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας: Οι απαραίτητες καλύψεις – Τέσσερα SOS σημείαΑπόρρητο Απόρρητο