Έναν δικηγόρο… παρά τω πλευρώ τους, με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος, μπορούν να έχουν οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν την κάλυψη της νομικής προστασίας.

Ειδικότερα, ενώ μέχρι πρότινος τα επίμαχα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών ήταν συνδεδεμένα κυρίως με τον κλάδο των οχημάτων, καλύπτουν πλέον ένα ευρύ φάσμα της επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων, επιτρέποντάς τους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουν τις δίκαιες απαιτήσεις τους ή να προστατεύσουν τον εαυτό τους από διάφορες κατηγορίες. Σε αντίθεση δε, με την ασφάλιση αστικής ευθύνης, η νομική προστασία υπόσχεται να καταβάλει μόνον τις δαπάνες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του υπαιτίου τρίτου.

Όσον αφορά συγκεκριμένα για τη νομική προστασία της οικογένειας, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) απαντά σε τρεις βασικές ερωτήσεις:

1. Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτει τον ασφαλισμένο;

  • Όταν ο ασφαλισμένος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του θελήσει να διεκδικήσει αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε αυτόν ή σε περιουσιακά του στοιχεία και ακίνητα.
  • Όταν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειάς του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση ποινικών, αστυνομικών, υγειονομικών και τροχαίων διατάξεων εξ αμελείας.
  • Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογενείας του κατά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με εξηρτημένη σχέση εργασίας με τον εργοδότη, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων π.χ. υπερωρίες, άδειες, καταγγελίες συμβάσεων, αποζημιώσεις κ.λπ.
  • Όταν δημιουργηθούν διαφορές με τα ασφαλιστικά τους ταμεία (σύνταξης και περίθαλψης).
  • Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας.
  • Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής όπως: αγορές και πωλήσεις αντικειμένων, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.
  • Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου (με ειδικό επασφάλιστρο μπορεί να καλυφθούν και διαφορές ιδιοκτητών που εκμεταλλεύονται καταστήματα ή διαμερίσματα)
  • Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, ατυχημάτων κ.λπ.

2. Ποιους καλύπτει;

Τον ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά μέχρι την ενηλικίωση ή και αργότερα στην ιδιωτική ζωή και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Με επασφάλιστρο καλύπτονται και οι ανιόντες (παππούς, γιαγιά). Προϋπόθεση για όλους είναι να συνοικούν.

3. Σε ποιες χώρες ισχύουν οι καλύψεις της νομικής προστασίας οικογένειας;

Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Υπάρχουν, ωστόσο, συμβόλαια που περιορίζουν τον τόπο κάλυψης.

Διαβάστε επίσης

Άμεση Ιατρική Βοήθεια: Όλα όσα παρέχει αυτό το πακέτο

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων: Αναμένεται το πλαίσιο που θα συγκρατεί τις αιφνιδιαστικές αυξήσεις

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε