«Γιατί χρειάζομαι μία ιδιωτική ασφάλιση;». Αυτή είναι, ίσως, η πιο συνήθης ερώτηση που δέχεται ένας ασφαλιστής, με την απάντηση να είναι εξίσου προφανής: επειδή είναι σημαντικό να προστατεύσουμε όλα όσα επιθυμούμε να παραμείνουν διασφαλισμένα στη ζωή μας, δηλαδή, την υγεία, τη σύνταξη, την περιουσία, την επιχείρηση, το αυτοκίνητό μας, ακόμη και την ιδιότητά μας ως επαγγελματίες. «Τα προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά είναι πολλά. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες μας, ξεκινώντας από αυτό που εμείς θεωρούμε ως το πλέον σημαντικό», τονίζουν στο ygeiamou στελέχη της αγοράς.

Εάν ανήκετε σε αυτούς που θεωρούν την υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, τότε μέσω ενός συμβολαίου μπορείτε να πετύχετε κάλυψη:

  • Νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που απαιτούν νοσηλεία
  • Εξω-νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία
  • Ανικανότητα, δηλαδή αποζημίωση / αναπλήρωση απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία.

«Μία σημαντική παράμετρος στην ασφάλιση υγείας είναι η εγγυημένη ανανέωση των καλύψεων. Όλα τα συμβόλαια, είτε ετήσιας ανανέωσης είτε μακροχρόνια, προσφέρουν εγγυημένη ανανεωσιμότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είστε βέβαιοι για τη διατήρηση της ασφαλιστικής σας κάλυψης για όσο χρόνο έχει οριστεί η διάρκειά της στο ασφαλιστήριό σας και ανεξάρτητα από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας σας», τονίζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Εάν κύριο μέλημά σας είναι να θωρακίσετε, τόσο εσάς, όσο και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, από τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή, καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, μία ασφάλιση ζωής είναι ιδανική. Αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Αποταμίευση: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στη συσσώρευση κεφαλαίου που θα σας αποδοθεί στη λήξη του ασφαλιστικού σας συμβολαίου, είτε με τη μορφή σύνταξης είτε με τη μορφή εφάπαξ.
  • Προστασία: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στην κάλυψη για το ενδεχόμενο θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών τους (π.χ. νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα, αποπληρωμή υποχρεώσεων).

Στην περίπτωση που το… κεραμίδι σημαίνει πολλά για εσάς, με την ασφάλιση περιουσίας φροντίζετε για την προστασία των ακινήτων σας και του περιεχομένου τους απέναντι σε μία σειρά από κινδύνους, όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμός, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές.
Τέλος, εάν δεν επιθυμείτε να πιαστείτε εξ απήνης για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που προκλήθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας σας, τότε με την ασφάλιση αστικής ευθύνης μπορείτε να καλύψετε τις δαπάνες που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε βάρος σας για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλειά σας.

Διαβάστε επίσης 

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε ελλοχεύει ο κίνδυνος δέσμευσης από το κράτος

Αποζημίωση λόγω ιατρικού λάθους: Τι καλύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο