«Δίχτυ προστασίας» για τα παιδιά τους σπεύδουν να απλώσουν πολλοί γονείς, συμπληρώνοντας τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους με μία κάλυψη, η οποία υπόσχεται τη συνέχιση της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας της ικανότητάς τους για εργασία εξαιτίας μίας ασθένειας ή ενός ατυχήματος. Ο λόγος για την απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων που αποτελεί συμπλήρωμα στις βασικές καλύψεις ενός συμβολαίου Ζωής, Αποταμίευσης ή Σύνταξης, αλλά και των προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών Εξετάσεων ή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η επίμαχη κάλυψη ενεργοποιείται στη δύσκολη στιγμή που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητα για εργασία. Ως τέτοια ορίζεται:

  • Για εργαζόμενους: Η ανικανότητα του ασφαλισμένου ή συμβαλλόμενου να ασκεί το επάγγελμα που ασκούσε ή άλλο ανάλογο προς τα προσόντα και τη μόρφωσή του.
  • Για μη εργαζόμενους: Η πλήρης και αντικειμενική αδυναμία του ασφαλισμένου ή συμβαλλόμενου να εκτελεί, χωρίς την βοήθεια άλλου προσώπου, τις εξής ημερήσιες δραστηριότητες: μετακίνηση εντός της οικίας του, ένδυση, σίτιση.

Πιο αναλυτικά, οι ασφαλισμένοι έχουν περιθώριο – περίπου μία εβδομάδα – από την επέλευση του κινδύνου να ενημερώσουν εγγράφως την ασφαλιστική τους εταιρία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, παρέχοντας – οποτεδήποτε τους ζητηθούν – όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις περιστάσεις. Στη συνέχεια, η εταιρία αναλαμβάνει να καταβάλλει η ίδια τα ασφάλιστρα, εξασφαλίζοντας την παραμονή των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ σε περίπτωση ανάκτησης της ικανότητας να εργάζονται οι ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την εταιρία, αναλαμβάνοντας εκ νέου την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλίστρων.

Όσον αφορά στο κόστος της ασφάλισης, αυτό σχετίζεται αφενός, με το είδος του ασφαλιστηρίου που έχει στην κατοχή του ο ασφαλισμένος και αφετέρου, με την ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, κυμαίνεται μεταξύ 3% και 6% επί των ασφαλίστρων. Έστω, λοιπόν, ότι τα ετήσια ασφάλιστρά σας (βασικές καλύψεις) είναι 1.000 ευρώ. Η ΑΠΑ αναμένεται να σας κοστίσει επιπλέον 40 ευρώ/έτος. Εάν τα συνολικά ασφάλιστρα, με τις συμπληρωματικές καλύψεις, είναι 1.500 ευρώ, τότε η ΑΠΑ ανεβαίνει στα 60 ευρώ κατ’ έτος.

Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων ακολουθεί τη διάρκεια του συμβολαίου και ανανεώνεται αυτόματα, μαζί με τις υπόλοιπες καλύψεις, ενώ συνήθως λήγει αυτόματα με την συμπλήρωση του 65ου έτους του ασφαλισμένου ή πριν τη  λήξη του ασφαλιστηρίου. Επίσης, παύει να ισχύει εάν:

  • Δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο γι’ αυτή την πρόσθετη κάλυψη.
  • Το ασφαλιστήριο λήξει ή ακυρωθεί ή εξαγοραστεί ή γίνει ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων.
  • Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.