Διευκρινίσεις σε μία σειρά ζητήματα που άπτονται της νοσηλείας – σε συμβεβλημένο ή μη θεραπευτήριο, εντός ή εκτός Ελλάδας, για προγραμματισμένη ή μη επέμβαση – θα πρέπει να ζητούν οι ασφαλισμένοι πριν αγοράσουν ένα συμβόλαιο υγείας. Το ygeiamou καταγράφει τις βασικές ερωτήσεις επί του θέματος, παραθέτοντας τις απαντήσεις που έτσι κι αλλιώς περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο, το οποίο θα λάβει εντέλει στα χέρια του ο ασφαλισμένος.

1. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας;

Σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας:

  • σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, ενημερώνετε απαραίτητα κατά την εισαγωγή το νοσηλευτήριο ότι είστε ασφαλισμένος της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.
  • σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, μία τουλάχιστον ημέρα πριν την εισαγωγή, ενημερώνετε απαραίτητα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας την εταιρία.

2. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής σας σε νοσηλευτήριο;

Σε περίπτωση αιφνίδιας εισαγωγής λόγω ασθένειας ή ατυχήματος:

  • σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, ενημερώνετε απαραίτητα εσείς ή οικείο σας πρόσωπο το νοσηλευτήριο ότι είστε ασφαλισμένος της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.
  • σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, ενημερώνετε απαραίτητα εσείς ή οικείο σας πρόσωπο τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας την εταιρία, εντός 48 ωρών από την εισαγωγή.

3. Εάν δεν ενημερώσετε σύμφωνα με τα παραπάνω για τη νοσηλεία σας θα επηρεαστεί η αποζημίωσή σας;

Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον καλύπτεστε, αποζημιώνεστε με το 85% των αναγνωρισμένων εξόδων, επιπλέον του εκπιπτόμενου ποσού και σύμφωνα πάντα με τους όρους του ασφαλιστηρίου σας.

4. Τι χρειάζεται να κάνετε κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο;

Επιδεικνύετε την ατομική σας κάρτα ασφάλισης και την αστυνομική σας ταυτότητα. Προτείνεται να προσκομίσετε και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας (ασθενείας) του Ταμείου Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισής σας, εφόσον είναι σε ισχύ.

5. Σε περίπτωση νοσηλείας σας πώς καταβάλλονται τα έξοδα;

Στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια η ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει απευθείας τα έξοδα νοσηλείας σας, εκτός του εκπιπτόμενου ποσού και σύμφωνα πάντα με τους όρους του ασφαλιστηρίου σας. Στα μη συμβεβλημένα νοσηλευτήρια το κόστος νοσηλείας καταβάλλεται από εσάς και κατόπιν η εταιρία σας αποζημιώνει απολογιστικά, εκτός του εκπιπτόμενου ποσού, εφόσον προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου σας.

6. Πώς ενημερώνεστε για τα υφιστάμενα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια;

Καλείτε την εταιρία ή επικοινωνείτε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή εναλλακτικά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εταιρείας, για να έχετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

7. Τι ισχύει σε περίπτωση νοσηλείας σας στο εξωτερικό;

Για προγραμματισμένη νοσηλεία, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την εισαγωγή σας σε νοσηλευτήριο εκτός Ελλάδας ενημερώνετε απαραίτητα την εταιρία ή τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, προκειμένου να λάβετε την επιβεβαίωση κάλυψης. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί επικοινωνία για να λάβετε την επιβεβαίωση κάλυψης, δεν καλύπτεται η νοσηλεία σας.

Διαβάστε ακόμη

Τρεις καλοί λόγοι για να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Έχετε παράπονα από την ασφαλιστική σας; Τι να κάνετε πριν «σπάσετε» το συμβόλαιό σας