Το ζήτημα της απάλειψης των φορολογικών επιβαρύνσεων κληρονομιάς σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης από την εταιρία λόγω απώλειας ζωής, τέθηκε στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνδιάσκεψης των εκλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια της χώρας.

Ένα από τα πάγια αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς – πέρα από την θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής και Υγείας – είναι η απάλειψη των φορολογικών επιβαρύνσεων κληρονομιάς σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης από την εταιρία λόγω απώλειας ζωής. Το επίμαχο θέμα, μάλιστα, τέθηκε για ακόμη μία φορά υπόψη του υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε ειδική τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνδιάσκεψης των εκλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια της χώρας.

«Ως γνωστόν όταν κάποιος πεθάνει, δεν πεθαίνουν και τα χρέη που είχε εν ζωή μαζί του. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται στους κληρονόμους, μεταφέρονται και όλες οι οικονομικές του υποχρεώσεις. Ο όρος κληρονομιά αναφέρεται στο σύνολο της και δεν μπορεί να περιοριστεί σε μέρος αυτής. Συνεπώς, ο κληρονόμος είτε θα αποδεχθεί ολόκληρη την κληρονομιά, είτε θα την αποποιηθεί ολόκληρη. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις όταν οι υποχρεώσεις μιας κληρονομιάς είναι πολλές, όπως χρέη του θανόντα προς τρίτους και φόροι κληρονομιάς, αρκετοί κληρονόμοι αναγκάζονται να αποποιηθούν ολόκληρη την κληρονομιά, οπότε και την ασφάλεια ζωής», σχολιάζει στο ygeiamou ο Σύμβουλος Ασφαλίσεων, κ. Νίκος Κεχαγιάογλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση μπορεί να διαφοροποιηθεί εάν γίνεται ονομαστική αναγραφή του δικαιούχου ή των δικαιούχων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. «Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε ένας λαμβάνει το ποσοστό που του αναλογεί από την ασφαλιστική εταιρεία χωρίς να εμπλέκεται σε καμία γραφειοκρατική διαδικασία. Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ζητήσει βεβαίωση από την εφορία για καταβολή φόρου κληρονομιάς, η οποία, όμως, θα αφορά μόνον το ποσό που θα εισπραχθεί και δεν θα εμπλέκει το σύνολο της περιουσίας. Για τους α’ βαθμού συγγένειας ποσά μέχρι 300.000 ευρώ είναι αφορολόγητα», εξηγεί.

Παράλληλα, κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες προβλέπουν όρους στα συμβόλαια που διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, χωρίς να εμπλέκεται καθόλου η εφορία ακόμα και εάν δεν έχουν οριστεί ονομαστικά οι δικαιούχοι. Ο όρος μπορεί να διατυπωθεί περίπου ως εξής: «το ασφάλισμα καταβάλλεται στους νόμιμους δικαιούχους σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής ανεξάρτητα από εάν πράγματι καταστούν ή όχι κληρονόμοι λόγω αποποίησης ή διαθήκης». Αυτό σημαίνει ότι απλώς με την κατάθεση του πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών η αποζημίωση καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους ακόμα και εάν αυτοί έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά ή ακόμα και εάν ο θανών έχει αφήσει την περιουσία του σε τρίτο πρόσωπο μέσω διαθήκης. «Προτρέπουμε όλους όσους έχουν ασφάλιση ζωής στα συμβόλαιά τους να ορίσουν τους δικαιούχους ονομαστικά, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν διαδικαστικά προβλήματα, εφόσον προκύψει περίπτωση αποζημίωσης», καταλήγει ο κ. Κεχαγιάογλου.

Διαβάστε επίσης

Brexit: Πως επηρεάζει τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια στην Ελλάδα;

Ασφάλιση οχήματος: Οι επιλογές εν μέσω lockdown

Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να αποκαλύψετε για να ασφαλιστείτε