Τα… απόνερα που «σηκώνει» το Brexit, επηρεάζοντας μία σειρά από κλάδους, μεταξύ των οποίων και τον ασφαλιστικό, επιχειρεί να ελέγξει η κυβέρνηση, φέρνοντας διάταξη για τον τρόπο που θα ασκούν οι επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, με βάση διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι «ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες πρωτασφάλισης στην Ελλάδα – με εγκατάσταση ή διασυνοριακά – πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δύνανται να συνεχίσουν την άσκηση αυτών έως τις 31.12.2021, προκειμένου και μόνο να διασφαλιστεί η συνέχεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, περιλαμβανομένης της εξυπηρέτησης των συμβάσεων αυτών και της εξόφλησης των σχετικών απαιτήσεων από ασφάλιση. Δεν δύνανται να προβούν στη σύναψη νέων συμβάσεων παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ή στη δημιουργία, ανανέωση, επέκταση ή επανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης».

Όσον αφορά στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με έδρα στην Αγγλία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μετά από την ημερομηνία αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα.

Όπως εξηγούν στο ygeiamou.gr στελέχη της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφόσον έκριναν πως επιθυμούν να συνεχίσουν την δραστηριοποίησή τους στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι σίγουρο πως έχουν ήδη μεριμνήσει να αλλάξουν το status των υπηρεσιών τους. «Σε περίπτωση exit, τότε πράγματι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αναζητήσουν νέα εταιρία», αναφέρουν χαρακτηριστικά, εκτιμώντας, ωστόσο, πως ο αριθμός όσων έχουν συμβόλαια με βρετανικές εταιρίες είναι περιορισμένος.

Ερωτηθέντες δε, για την αλλαγή στο καθεστώς -από ΕΠΥ σε τρίτης χώρας- εστιάζουν στο ζήτημα της εποπτείας και κατ’ επέκταση της διαφάνειας. «Σαφώς και η Βρετανία δεν είναι Ντουμπάι, γνωρίζουμε τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο Νησί, αλλά το Brexit έχει και “απόνερα”», σχολιάζουν και καταλήγουν: «Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και στη συνέχεια, να λάβουν τις αποφάσεις τους».

Αναφορικά με τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες αντασφάλισης στην Ελλάδα, η σχετική διάταξη αναφέρει πως αυτές μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, επίσης, έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2021. «Στην περίπτωση αυτή και μόνον εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στα κράτη -μέλη», τονίζεται.

Διαβάστε επίσης

Σύνταξη: Πώς μπορεί να «αβγατίσει» με το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν

Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να αποκαλύψετε για να ασφαλιστείτε

Ανανέωση συμβολαίου: Τέσσερα πράγματα που πρέπει να προσέξετε