Παράπονα από την εταιρία τους για μία σειρά από ζητήματα, από τις ετήσιες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων έως και την άρνηση καταβολής αποζημίωσης, ενδέχεται να εμφανίσουν κάποια στιγμή οι ασφαλισμένοι, στο πλαίσιο μιας σχέσης που, όμως, δεν παύει να είναι σημαντική για αμφότερες τις πλευρές. Προκειμένου, λοιπόν, να μην οδηγηθούν σε ρήξη (σ.σ. «σπάσιμο» συμβολαίου), με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλισιμότητά τους, οι καταναλωτές μπορούν κάλλιστα να απευθυνθούν καταλλήλως.

Πιο αναλυτικά, όπως εξηγούν στο ygeiamou.gr αρμόδιες πηγές, το πρώτο πράγμα που οφείλουν να κάνουν είναι να απευθυνθούν στον διανομέα της ασφάλισης, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για διαμεσολαβητή, το δίκτυο των τραπεζών ή το ίντερνετ. Εκείνος είναι το «πρόσωπο» της εκάστοτε εταιρίας και, άρα, έχει την δυνατότητα να «σβήνει τις φωτιές».

Την ίδια στιγμή, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν στην χώρα μας μέσω υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων. Στην υπηρεσία αυτή καταλήγουν τυχόν παράπονα των ασφαλισμένων, στα οποία, μάλιστα, οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια, αλλά και με τη δέουσα τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας 50 ημερών.

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε απάντηση εμπρόθεσμα ή αυτή δεν ήταν τεκμηριωμένη, με συνέπεια το πρόβλημα να εξακολουθεί, τότε ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της ΤτΕ, εκείνη θα την αξιολογήσει, αποκλειστικά στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της. «Εάν, όμως, δεν προκύπτει ζήτημα εποπτικής φύσης, δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί περαιτέρω της συγκεκριμένης καταγγελίας», τονίζεται χαρακτηριστικά, εξηγώντας σε ποιες περιπτώσεις σταματά ο ρόλος της, ήτοι:

  • Αναγγελίες απαιτήσεων.
  • Αιτήσεις αποζημίωσης.
  • Αιτήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία όρων ή την εκτέλεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.
  • Αιτήματα για ερμηνεία διατάξεων, παροχή συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων.
  • Αιτήματα διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφοράς.
  • Αιτήματα αποστολής στην ασφαλιστική επιχείρηση αιτίασης.

«Επισημαίνεται ότι για να επιληφθεί της καταγγελίας η ΤτΕ πρέπει κατά κανόνα να έχει προηγηθεί και να αποδεικνύεται δεόντως η υποβολή έγγραφης αιτίασης απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει αρμοδιότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλισμένου, λήπτη της ασφάλισης ή τρίτου δικαιούχου αποζημίωσης. Αυτή είναι ιδιωτική διαφορά για την οποία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος εκτιμά ως αναγκαία την επίλυσή της από εντεταλμένο προς τούτο όργανο, μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές», προστίθεται χαρακτηριστικά.

Άλλες, πλην των δικαστικών, αρχές στις οποίες ένας ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί για την επίλυση της διαφοράς είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή άλλος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένος στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

 

Διαβάστε ακόμη

Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης: Αυτό είναι το απαραίτητο συμπλήρωμά τους

Έξοδα νοσηλείας: Ποια καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας