Τα πάνω – κάτω, τόσο στις συνήθειες, όσο και εν γένει στη ζωή μας, έχει φέρει η πανδημία, με ζητήματα, τα οποία κάποτε θεωρούνταν δεδομένα, να χρήζουν πλέον περαιτέρω διευκρινήσεων. Όπως, για παράδειγμα, τι ισχύει σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος τεθεί σε καραντίνα ή ακόμη και νοσήσει από τον κορωνοϊό και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του υπάρχει κάλυψη για απώλεια εισοδήματος.

Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς τονίζουν στο ygeiamou.gr πως η πανδημία δεν αλλάζει το παραμικρό στα όσα προβλέπονται στα υπάρχοντα συμβόλαια και, άρα, οι κάτοχοί τους συνεχίζουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με πριν. «Δηλαδή, εάν, είναι φορείς του ιού και πρέπει να τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα που σημαίνει αποχή από την εργασία για τουλάχιστον 14 ημέρες, δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την επίμαχη κάλυψη. Στην περίπτωση, όμως, που είναι ασθενείς και, επομένως, δεν μπορούν να εργαστούν, τότε δικαιούνται την καταβολή του ποσού που προβλέπεται στο συμβόλαιό τους, στο πλαίσιο, βεβαίως, και των χρόνων αναμονής, οι οποίοι αναγράφονται στους όρους της κάλυψης», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφερθεί πως η απώλεια εισοδήματος παρέχεται είτε μέσω εξειδικευμένων ιδιωτικών προγραμμάτων είτε ως συμπληρωματική κάλυψη στα προγράμματα Ζωής και Σύνταξης των εταιριών, εξασφαλίζοντας στους ασφαλισμένους ότι σε περίπτωση μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος εκείνοι, αλλά και η οικογένειά τους δεν θα… πνιγούν από τις υποχρεώσεις, οι οποίες συνεχίζουν να «τρέχουν», συμπληρώνοντας εν ολίγοις το απολεσθέν εισόδημά τους, συνήθως μετά από μία μικρή περίοδο αναμονής (συνηθέστερα μετά από έναν μήνα και για διάστημα έως περίπου 200 ημερών).

Δικαίωμα λήψης της επίμαχης ασφάλισης έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι, ηλικίας έως 55 ετών, οι οποίοι εργάζονται και σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα υγείας μπορούν να λάβουν μία σειρά από παροχές, οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός και εκτός νοσοκομείου μέχρι ενός ποσού (σ.σ. για παράδειγμα τις 2.000 ευρώ).
  • Χορήγηση νοσοκομειακού επιδόματος.
  • Κάλυψη χειρουργικών εξόδων (σε περίπτωση ατυχήματος).
  • Αποζημίωση για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, αλλά και στήριξη της οικογένειας σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Όσον αφορά στο κόστος, αυτό – όπως, άλλωστε και σε κάθε μορφή ασφάλισης – είναι συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων, όπως, για παράδειγμα, το ύψος του εισοδήματος που δηλώνει ο ασφαλισμένος, ποια είναι η φύση του επαγγέλματός του και ποια η κατάσταση της υγείας του, αλλά και πόση θα είναι η διάρκεια του προγράμματος, πόσο συχνά θα καταβάλλονται τα ασφάλιστρα και μετά από πόσες ημέρες θα αρχίσει να «τρέχει» η αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος μπορεί, σε συνεργασία με τον επαγγελματία, να προσαρμόσει το συμβόλαιο στα μέτρα του – οικονομικά και μη.

Διαβάστε επίσης

Πανδημία – Ασφάλιση: Ποια ασφαλιστικά προγράμματα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Ασφαλιστήριο Υγείας: Ποιες υποχρεώσεις έχετε πριν και μετά τη σύναψη του συμβολαίου

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: Δεν είναι αυτό που συμφωνήσατε; Τι μπορείτε να κάνετε