Πέρα από τα δικαιώματα που έχουν οι ασφαλισμένοι που σχετίζονται με την ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και μεθόδους θεραπείας, αλλά και με την οικονομική κάλυψη, υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν, τόσο πριν, όσο και μετά τη σύναψη ενός συμβολαίου υγείας.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι υποχρεώσεις που έχουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά την σύναψη ενός συμβολαίου.

Κατά τη σύναψη

  • Να απαντήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης και να δηλώσουν κάθε πληροφορία, στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν για την κατάσταση της υγείας τους και μπορεί να έχει σημασία για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου. Έστω, για παράδειγμα, πως κάποιος είναι υπάλληλος γραφείου. Το ρίσκο που αναλαμβάνει η εταιρία για να τον ασφαλίσει είναι μικρό, λαμβάνοντας υπόψη και το ιατρικό ιστορικό του. Εάν, όμως, έχει ως χόμπι την ενασχόληση με extreme sports, τότε ο κίνδυνος αυτομάτως διπλασιάζεται! Στην περίπτωση, λοιπόν, που αποφύγει να το δηλώσει στο σχετικό ερωτηματολόγιο κινδυνεύει όταν στο μέλλον αποκαλυφθεί αυτό είτε να χάσει την αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος ή νοσηλείας είτε ακόμη και να ακυρωθεί το συμβόλαιο του. Ο αντίκτυπος δε, διαχέεται και στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο ασφάλισης, το οποίο μπορεί να επιβαρυνθεί με σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων.
  • Να καταβάλλουν ολόκληρο το οφειλόμενο ασφάλιστρο, αφού μόνον τότε ξεκινά η ασφαλιστική κάλυψη. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με δόσεις (και την ανάλογη επιβάρυνση) είτε εφάπαξ μέσω ηλεκτρονικών και μη μέσων.

Μετά την σύναψη

  • Να ενημερώσουν την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση γάμου των τέκνων τους που έχουν ως εξαρτώμενα μέλη.
  • Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρέχοντας τυχόν αναγκαίες διευκρινήσεις και προσκομίζοντας επιπλέον στοιχεία ή έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες επέλευσης του κινδύνου.
  • Να εξουσιοδοτεί την εταιρία για έλεγχο, με οποιοδήποτε εντεταλμένο όργανο ή συνεργάτη, του πλήρους ιατρικού τους φακέλου και όλων των εγγράφων ή άλλων στοιχείων που αφορούν οποιαδήποτε απαίτησή του για καταβολή αποζημίωσης ή κάλυψη νοσηλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εταιρίες είθισται να μην αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους εφόσον πρόκειται για συγγενείς παθήσεις, ενώ όσες δέχονται φροντίζουν να ισχύει χρονική αναμονή από δύο έως και 10 έτη. Όσον αφορά στις ασθένειες, οι περισσότερες εταιρίες καλύπτουν μετά τις πρώτες 30 ημέρες νοσηλεία στην Ελλάδα και μετά από 180 ημέρες στο εξωτερικό.

Υπενθύμιση: Οι όποιες καλύψεις ενός συμβολαίου υγείας ισχύουν για ασφαλισμένους, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην χώρα μας και δεν βρίσκονται στο εξωτερικό για παραπάνω από έξι συνεχόμενους μήνες. Φοιτητές, αλλά και ναυτικοί, θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας εφόσον την έχουν δηλώσει ως μόνιμο τόπο κατοικίας.

Διαβάστε επίσης

Προγραμματισμένες Επεμβάσεις – Πανδημία: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση

Σακχαρώδης Διαβήτης: Πότε τον καλύπτουν τα συμβόλαια υγείας

Συμβόλαια Υγείας: Σε ποιες περιπτώσεις δεν αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι