Περιθώριο 30 ημερών από τη στιγμή που θα παραλάβουν το συμβόλαιο στα χέρια τους έχουν οι ασφαλισμένοι για να εναντιωθούν ή να υπαναχωρήσουν από αυτό, χωρίς να τους επιβληθεί κάποιο πέναλτι (πρόστιμο).
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σε μία ασφαλιστική σύμβαση, οι λόγοι της εναντίωσης ή υπαναχώρησης μπορεί να είναι οι εξής:

  • Εάν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση
  • Εάν ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 152 του ν. 4364/2016 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση.
  • Εάν διαπιστώνει πως για οικονομικούς ή άλλους λόγους δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των ασφαλίστρων.

Ειδικά για το πρώτο ενδεχόμενο η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επισημαίνει τα εξής: «Εάν οι όροι του συμβολαίου που λάβατε δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που συμφωνήσατε με τον επαγγελματία, τότε έχετε δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε όρο του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης που θεωρείτε ότι παρεκκλίνει από την αρχική αίτησή σας για ασφάλιση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο εντύπου δήλωσης εναντίωσης. Το έντυπο δήλωσης εναντίωσης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσα σε έναν μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι ποτέ δεν υπογράφηκε η σύμβαση ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή/και μετά απ’ αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την ασφαλιστική εταιρία έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση τη σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί».

Προς αποφυγήν αυτού, ωστόσο, πηγές της ασφαλιστικής αγοράς υπογραμμίζουν την ανάγκη οι ασφαλισμένοι να απευθύνονται σε πιστοποιημένους επαγγελματίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για διαμεσολαβητές ή το δίκτυο των τραπεζών και το ίντερνετ. Βάσει Νόμου όλοι οι διανομείς είναι υποχρεωμένοι να τους παρέχουν – είτε γραπτώς είτε σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο θα μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή – το link, το οποίο παραπέμπει στο μητρώο που πιστοποιεί πως πρόκειται για νόμιμους επαγγελματίες. Παράλληλα, πέραν της άδειας, στο επίμαχο μητρώο οι ασφαλισμένοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες, όσον αφορά στη δυνατότητα του εκάστοτε διανομέα να προωθεί επενδυτικά συμβόλαια, βασισμένα σε ασφάλιση (unit linked).

Σε περίπτωση δε, που τυχόν διαφορές μεταξύ ασφαλισμένου και εταιρίας για το εκάστοτε πρόγραμμα προκύψουν ενόσω έχει τεθεί σε ισχύ, τότε υπάρχει η δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης αυτών μέσω των αναγνωρισμένων από την κείμενη νομοθεσία φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ).

 

Διαβάστε ακόμη

Σακχαρώδης Διαβήτης: Πότε τον καλύπτουν τα συμβόλαια υγείας

Ιδιωτική ασφάλιση: Τι πρέπει να προσέξει ένας 20αρης και τι ένας 50άρης

Ασφάλιση Υγείας: Επτά σημεία που πρέπει να προσέξετε πριν υπογράψετε