Στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας που δεν έχουν προκαθορισμένη ή «κλειδωμένη» αναπροσαρμογή και άρα εναπόκειται στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία να καθορίσει το ποσοστό της αύξησης, η οποία δύναται να μπει στα ασφάλιστρα σε ετήσια βάση, αφορά η διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις από φορείς καταναλωτικών οργανώσεων που έκαναν λόγο για «δώρο» της κυβέρνησης προς την ασφαλιστική αγορά ο αρμόδιος υπουργός, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, παρείχε εξηγήσεις. «Η πρόβλεψη δεν αφορά στα μακροχρόνια συμβόλαια που έχουν προκαθορισμένη ή μηδενική αύξηση. Αφορά στα υπόλοιπα που αποτελούν, βέβαια και τη μεγάλη μερίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής, για να προσθέσει: «Στην υπουργική απόφαση που θα εκδώσουμε στη συνέχεια, θα βάλουμε τον δείκτη του ΙΟΒΕ, ο οποίος κάθε χρόνο εγκρίνεται και την αύξηση κατά έτος των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να προσθέσουμε και τον δείκτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς που, επίσης, κάνει μία πολύ καλή δουλειά πάνω στο θέμα της αύξησης του κόστους υγείας».

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ένας δείκτης κόστους υγείας στην ιδιωτική αγορά για υπηρεσίες υγείας θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που αποτυπώνουν την πραγματική εξέλιξη του κόστους, όπως τις μεταβολές της συχνότητας νοσηλειών και του μέσου κόστους νοσηλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε στην εκτίμηση των δεικτών κόστους υγείας για τα προγράμματα εγγυημένης ανανεωσιμότητας (guaranteed renewable), με βάση αναλυτικά στοιχεία για την έκθεση στον κίνδυνο νοσηλείας και τις πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις πραγματικών εξόδων (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδομάτων) της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα. Για την κατασκευή των δεικτών, αξιοποιήθηκαν στοιχεία για 662.000 περιστατικά νοσηλείας και 4,8 εκατομμύρια καλύψεις από 14 ασφαλιστικές εταιρίες για την περίοδο 2011-2018. Η ανάλυση των στοιχείων ανέδειξε ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 17,7% (από 14,1% το 2011 σε 16,6% το 2018). Την ίδια περίοδο, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε κατά 16,3%. Η άνοδος αυτών των δυο παραμέτρων οδήγησε σε αύξηση του καθαρού κόστους κάλυψης κατά 36,8% το διάστημα 2011 – 2018. Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) φαίνεται την τελευταία 8ετία να διαγράφει έντονα ανοδική πορεία (2011-2018: 52,0%), όταν ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 3,9% την ίδια περίοδο.

Με την ψήφιση της επίμαχης διάταξης οι ασφαλισμένοι με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας θα ξέρουν αυτομάτως ποιο είναι το ανώτατο όριο, το «ταβάνι», δηλαδή, στο ασφάλιστρο που μπορεί να ζητήσει η εκάστοτε εταιρία. Σε περίπτωση που δεν συμφωνούν, έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν το συμβόλαιό τους, επιλέγοντας μία άλλη εταιρία, χωρίς πέναλτι.

Διαβάστε επίσης

Τροπολογία ανοίγει παράθυρο για κατά το δοκούν αυξήσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας

Κύηση και Τοκετός: Πώς καλύπτει τα έξοδα η ασφάλιση υγείας

Επιδόματα: Τα προγράμματα που δίνουν λύση στα έξοδα νοσηλείας