Τον κίνδυνο να πληρώσουν… ακριβά τυχόν πράξεις ή παραλείψεις, που είχαν ως συνέπεια να προκληθεί ζημία για τους πελάτες τους, αντιμετωπίζουν πολλοί επαγγελματίες. Πρόκειται για ομάδες, όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και λογιστές, τα λάθη των οποίων μπορούν να αποβούν μοιραία, επηρεάζοντας άρδην την ζωή τρίτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ασφαλιστική αγορά προσφέρει τα συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, τα οποία αποδεικνύονται… σωτήρια μιας και καλύπτουν -νομικά και οικονομικά- τους επαγγελματίες, ενώ το κόστος τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. «Όταν μία τέτοια ασφάλιση γίνεται συνειδητά και συστηματικά το κόστος της είναι χαμηλό (συνήθως ένα ποσοστό μικρότερο του 1,5% του κύκλου εργασιών), το οποίο, μάλιστα, δικαιολογείται/εκπίπτει φορολογικά», σχολιάζει στο ygeiamou.gr ο εμπειρογνώμων ασφαλίσεων αστικής ευθύνης, επιχειρηματικών κινδύνων & τεχνικών έργων, Διευθύνων Σύμβουλος της «Κουτίνας Α.Ε.» – Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής Lloyd’s, κ. Γιώργος Κουτίνας.

Πιο αναλυτικά:

1. Τι σημαίνει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης; Είναι η νομική και οικονομική κάλυψη, που παρέχει μία ασφαλιστική εταιρία, απέναντι στην αξίωση αποζημίωσης από κάποιον, ο οποίος επικαλείται οικονομική ζημία από λάθος ή παράλειψη του επαγγελματία, που του παρείχε συγκεκριμένη υπηρεσία.

2. Ποιους αφορά; Τον κάθε επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο), που παρέχει υπηρεσίες, δηλαδή, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές/φοροτεχνικούς, συμβούλους πληροφορικής, ασφαλιστές, εκτιμητές – πραγματογνώμονες, εταιρείες security, μεσίτες αστικών συμβάσεων, φορείς πιστοποίησης, εργαστήρια, συμβούλους περιβάλλοντος κ.λπ.

3. Γιατί είναι απαραίτητη; Οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος κάποιου επαγγελματία μπορεί να είναι οικονομικά «δυσβάσταχτες». Είναι προφανές πως οι αξιώσεις σε περίπτωση σωματικής βλάβης/θανάτου (αφορά σε αρχιτέκτονες – μηχανικούς και γιατρούς) για άμεσες και αποθετικές οικονομικές ζημιές (απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη), μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλες.

4. Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης;

  • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημία εργοδότη ή τρίτου (επακόλουθες χρηματικές απώλειες ακόμη και για ηθική βλάβη, δυσφήμιση, απώλεια πληροφοριών).
  • Χρηματική αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή και θάνατο τρίτων (αφορά σε αρχιτέκτονες – μηχανικούς και γιατρούς).
  • Νομική προστασία από έμπειρους νομικούς συμβούλους, που η ασφαλιστική εταιρία ορίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του ασφαλισμένου, όταν αυτός κατηγορείται για οικονομική ζημία, που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του ή ακόμη όταν κατηγορείται και για ποινικό αδίκημα σε θάνατο τρίτου (αφορά σε αρχιτέκτονες – μηχανικούς και γιατρούς).
  • Δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης, που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο διακανονισμό.

5. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες, που διαμορφώνουν το κόστος μιας τέτοιας ασφάλισης; Βασικοί παράγοντες είναι το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας, η φύση και ο όγκος των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ύπαρξη ή μη ιστορικού ζημιών και το ύψος, δηλαδή το όριο, της επιθυμητής ασφαλιστικής κάλυψης.

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: Επτά πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν υπογράψετε

Νοσηλεία στο εξωτερικό: Το ποσοστό κάλυψης που μπορείτε να πετύχετε

Μπουρίνι και φυσικές καταστροφές: Η ασφάλιση σας προστατεύει από τους κινδύνους