Στην αδυναμία κατανόησης από πλευράς των καταναλωτών των λόγων, για τους οποίους κάθε χρόνο αυξάνονται τα ασφάλιστρα στα προγράμματα υγείας, αποδίδουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς τη χαμηλή διείσδυση, που εξακολουθεί να έχει στην χώρα μας η επίμαχη ασφάλιση. «Το κύριο μερίδιο ευθύνης ανήκει σε εμάς, αφού -όπως αποδεικνύεται- δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε σωστά τις όποιες αναπροσαρμογές πρέπει να γίνουν, με συνέπεια να δημιουργούνται προστριβές ακόμη και με τους ήδη ασφαλισμένους», σχολιάζουν χαρακτηριστικά στο ygeiamou.gr.

Μολονότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, ανέπτυξαν εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στον καταναλωτή να παρακολουθεί τη μεταβολή του κόστους των αποζημιώσεων υγείας, που πληρώνει η ασφαλιστική αγορά για τα μακροχρόνια ατομικά συμβόλαια υγείας, ενισχύοντας, έτσι, τη διαφάνεια και την ενημέρωση των ασφαλισμένων, εντούτοις το πρόβλημα παραμένει.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω στελέχη, οι παράγοντες, που ευθύνονται για την αύξηση του κόστους ενός προγράμματος υγείας, είναι εν ολίγοις οι εξής:  

1Η ηλικία του ασφαλισμένου: Όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσει κάποιο πρόβλημα υγείας, για την αντιμετώπιση του οποίου θα χρειαστεί νοσηλεία. Έτσι, χρόνο με τον χρόνο το ασφάλιστρο αυξάνεται, συνήθως από 1έως και 3%, ανάλογα με τις προβλέψεις και τα στατιστικά δεδομένα, που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρία. 

2Ο ιατρικός πληθωρισμός: Με τα χρόνια, το κόστος θεραπείας, διάγνωσης, περίθαλψης και εν γένει νοσηλείας αυξάνεται, εξαιτίας και της συνεχούς εξέλιξης των ιατρικών μεθόδων και πρακτικών, που εφαρμόζονται 

3Η μεταβολή στον δείκτη ζημιών του προγράμματος: Όταν, δηλαδή, το σύνολο των ασφαλίστρων είναι σημαντικά μικρότερο των αποζημιώσεων για κάποια συνεχόμενα έτη. Αυτό είναι το βασικό σκέλος των αναπροσαρμογών και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. 

4) Το κόστος για την κάλυψη διαγνωστικών – εξωνοσοκομειακών εξετάσεωνΗ αμοιβή, που συμφωνείται μεταξύ των εταιριών και του εκάστοτε διαγνωστικού κέντρου και αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της παροχής για κάθε έναν ασφαλισμένο, ενδέχεται να αλλάξει από χρόνο σε χρόνο. Πρόκειται για μία παράμετρο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις εταιρίες.   

Αυτό, που θα μπορούσαν να κάνουν οι ασφαλισμένοι, είναι:  

  • Να ζητούν ένα ιστορικό των αναπροσαρμογών των τελευταίων ετών, ώστε να έχουν μία πιο καλή εικόνα.  
  • Να επιλέγουν μεγάλες εταιρίες, με μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο υγείας και πολλούς ασφαλισμένους, ώστε να είναι πιο σίγουροι για μία σωστότερη και πιο βιώσιμη λειτουργία των προγραμμάτων τους.
  • Να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε προγράμματα, που είναι εξόφθαλμα φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα άλλων εταιριών ή έχουν ασυνήθιστα πολλές παροχές. Το πιθανότερο είναι κάποιο από τα δύο να αλλάξει στο κοντινό μέλλον.  

 

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση περιουσίας για ζημιές από φυσικά φαινόμενα – Πόσο κοστίζει

Iδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Οκτώ λόγοι να το επιλέξετε