Τα οφέλη ενός οικογενειακού προγράμματος υγείας έναντι ενός ατομικού συμβολαίου περιγράφουν στο ygeiamou.gr στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, πως σε κάθε περίπτωση η τελική επιλογή πρέπει να γίνεται από τους καταναλωτές με γνώμονα τις δικές τους ανάγκες.

«Πάντα στα οικογενειακά προγράμματα προσφέρεται έκπτωση, η οποία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 20% επί των ετήσιων ασφαλίστρων. Αυτή η έκπτωση ξεκινά να ισχύει για κάθε επιπλέον άτομο, που προστίθεται στο πρόγραμμα. Άλλη τιμή, δηλαδή, θα δοθεί στον σύζυγο, άλλη στο πρώτο παιδί και άλλη στο τελευταίο», σημειώνουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν:

«Πολλές εταιρίες δε, όταν πρόκειται για τετραμελή οικογένεια, παρέχουν δωρεάν την κάλυψη στο τέταρτο μέλος μέχρι κάποια ηλικία». Ενδεικτικά, ένα από τα προγράμματα, που διατίθενται στην αγορά, προβλέπει σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις ασφαλίστρου κατά ποσοστό 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω.

Σε περίπτωση δε, που ο κύριος ασφαλισμένος τυγχάνει να έχει και άλλη ασφάλιση (για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα από την εργασία του), τότε κάλλιστα αυτό θα μπορούσε να «κουμπώσει» με ένα οικογενειακό πρόγραμμα. «Έστω, δηλαδή, ότι από το πρόγραμμα της εργασίας του έχει εκπιπτόμενο ποσό (σ.σ. ήτοι τα χρήματα, με τα οποία συμμετέχει στην ασφάλιση) 1.000 ευρώ. Τότε μπορεί να επιλέξει από το ομαδικό της οικογένειάς του το εκπιπτόμενο να είναι 400 ευρώ και άρα, το κόστος της ίδιας συμμετοχής να ορίζεται εντέλει στα 600 ευρώ», αναφέρουν.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά εκείνα, που δύνανται να διαφοροποιήσουν τα οικογενειακά προγράμματα, που διατίθενται στην αγορά, τα ίδια στελέχη συστήνουν στους ενδιαφερόμενους να αποσαφηνίζουν τα εξής:

  1. Εάν το εκπιπτόμενο ποσό ισχύει για το κάθε άτομο ξεχωριστά ή αφορά σε όλα τα μέλη της οικογένειας.
  2. Εάν το κεφάλαιο κάλυψης είναι ανά άτομο ή για το σύνολο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
  3. Επίσης, εάν το κεφάλαιο κάλυψης είναι ανά έτος ή για το σύνολο του προγράμματος ή ακόμη και ανά κίνδυνο.
  4. Τι προβλέπει για τα παιδιά, όταν ενηλικιωθούν; Μπορούν να κάνουν ατομικό συμβόλαιο με τους ίδιους όρους ή θα πρέπει να λάβουν ένα άλλο πρόγραμμα, που θα έχει τότε διαθέσιμο η εταιρία; Αξίζει να αναφερθεί πως τα παιδιά καλύπτονται έως την ενηλικίωση ή μέχρι το τέλος των σπουδών, οπότε κύριο μέλημα των γονέων, είναι να γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο κάλυψης και τι προβλέπεται για την περίοδο μετά την ενηλικίωση.
  5. Τι ισχύει στην περίπτωση, που ο κύριος ασφαλισμένος αποβιώσει; Ο/η σύζυγος, που επιβιώνει, έχει το δικαίωμα να συνεχίσει το πρόγραμμα ή θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ άλλων, που προσφέρονται;

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: Επτά πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν υπογράψετε

Covid-19 και ιδιωτική ασφάλιση: Τέσσερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

Αποταμιευτικό πρόγραμμα: Σε τι διαφέρει από τις τραπεζικές καταθέσεις και 3 λόγοι που συμφέρει