Τη δυνατότητα να μην πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους, χωρίς, ωστόσο, να «χάσουν» το συμβόλαιό τους, εάν – εξαιτίας μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος – είναι υποχρεωμένοι να απέχουν από την εργασία τους, έχουν οι ασφαλισμένοι.

Ο λόγος για την Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ), που αποτελεί συμπλήρωμα στις βασικές καλύψεις ενός συμβολαίου Ζωής, Αποταμίευσης ή Σύνταξης, αλλά και των προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών Εξετάσεων ή ατυχημάτων και λειτουργεί ως ένα επιπλέον «μαξιλάρι ασφαλείας», μιας και εξασφαλίζει την παραμονή των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους (κάποιες εταιρίες ενδέχεται να είναι πιο ελαστικές στο συγκεκριμένο ηλικιακό όριο).

Πιο αναλυτικά, οι ασφαλισμένοι έχουν περιθώριο – περίπου μία εβδομάδα – από την επέλευση του κινδύνου να ενημερώσουν εγγράφως την εταιρία για το πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν, παρέχοντας – οποτεδήποτε τους ζητηθούν – όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία, που σχετίζονται με τις περιστάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επίμαχη κάλυψη ενεργοποιείται σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα (>67%) και συγκεκριμένα:

 • Κακοήθη Νεοπλασία – Καρκίνο
 • Έμφραγμα Μυοκαρδίου – Καρδιακή Προσβολή
 • Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη – By Pass
 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Νεφρική Ανεπάρκεια
 • Μεταμόσχευση Βασικών Οργάνων
 • Πολλαπλή Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Τύφλωση
 • Απώλεια άκρων – Ακρωτηριασμό
 • Παράλυση
 • Σοβαρά Εγκαύματα κ.λπ.

Όπως και στα υπόλοιπα ασφαλιστήρια συμβόλαια, έτσι και στην ΑΠΑ, ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις, ήτοι:

 • Απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός.
 • Αλκοολισμός, χρήση διεγερτικών ή ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών.
 • Συμμετοχή σε εγκληματικές ή παράνομες ενέργειες.
 • Επιδράσεις ραδιενεργού ακτινοβολίας.
 • Σωματική βλάβη κατά την εκτέλεση στρατιωτικών γυμνασίων στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες, οι οποίες ήταν γνωστές και δεν δηλώθηκαν κατά την σύναψη της ασφάλισης κ.λπ.

Το κόστος της επίμαχης ασφάλισης σχετίζεται αφενός, με το είδος του ασφαλιστηρίου, που έχει στην κατοχή του ο ασφαλισμένος και αφετέρου, με την ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό κυμαίνεται μεταξύ 3% και 6% επί των ασφαλίστρων. Έστω, λοιπόν, ότι τα ετήσια ασφάλιστρά σας (βασικές καλύψεις) είναι 1.000 ευρώ. Η ΑΠΑ αναμένεται να σας κοστίσει επιπλέον 40 ευρώ/έτος. Εάν τα συνολικά ασφάλιστρα, με τις συμπληρωματικές καλύψεις, είναι 1.500 ευρώ, τότε η ΑΠΑ ανεβαίνει στα 60 ευρώ κατ’ έτος.

Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων ακολουθεί τη διάρκεια του συμβολαίου και ανανεώνεται αυτόματα, μαζί με τις υπόλοιπες καλύψεις, ενώ συνήθως λήγει αυτόματα, με την συμπλήρωση του 65ου έτους του ασφαλισμένου ή πριν τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Επίσης, παύει να ισχύει εάν:

 • Δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο γι’ αυτή την πρόσθετη κάλυψη.
 • Το ασφαλιστήριο λήξει ή ακυρωθεί ή εξαγοραστεί ή γίνει ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων.
 • Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.

Συνήθως δεν απαιτείται έλεγχος σε άτομα χωρίς ιατρικό ιστορικό. Αρκούν οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, που υπογράφει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος στην έναρξη της ασφάλισης.

Διαβάστε επίσης

Οκτώ tips για να επιτύχετε μείωση των ασφαλίστρων

Πόσο μειώνονται τα ασφάλιστρα υγείας ανάλογα με το ύψος της απαλλαγής

Απαλλαγή: Σε ποια περίπτωση μειώνονται στο μισό τα ασφάλιστρα