Τα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας, σύμφωνα με τις νέες κοινοτικές οδηγίες, έχουν απλή και κατανοητή φόρμα με πίνακες προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά ο υποψήφιος για ασφάλιση για τις παροχές και τις καλύψεις. Όμως και πάλι οι υποψήφιοι για ασφάλιση μπορεί να μην έχουν δώσει σημασία σ΄ένα κεφάλαιο του ασφαλιστικού συμβολαίου με αποτέλεσμα να γίνονται παρεξηγήσεις και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να καλείται να δώσει λύσεις με γνώμονα το συμφέρον του ασφαλισμένου.

Έτσι κι αλλιώς η ειλικρίνεια, το ενδιαφέρον και η ακριβής και επεξηγηματική ενημέρωση για τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι οι βασικοί πυλώνες που κτίζουν μια καλή σχέση μεταξύ του ασφαλισμένου και του ασφαλιστικού συμβούλου. Παρόλα αυτά οι «διαμαρτυρίες» των ασφαλισμένων δεν λείπουν είτε είναι δικαιολογημένες είτε όχι. Ας δούμε λοιπόν για ποια θέματα εκδηλώνουν συχνότερα τα παράπονά τους οι ασφαλισμένοι:

1. Τα περισσότερα παράπονα των ασφαλισμένων ακούγονται για τα ραντεβού στα διαγνωστικά κέντρα στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος εκτός από νοσοκομειακό πρόγραμμα έχει και καλύψεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παρανοήσεις και καθυστερήσεις ανεβάζουν την ένταση.

2. Η αύξηση των ασφαλίστρων. Εκτός από την ετήσια αναπροσαρμογή, τα ασφάλιστρα αυξάνονται και λόγω της ηλικίας. Ένας ασφαλισμένος 58 ετών μπορεί να δει από έτος σε έτος να αυξάνονται τα ασφάλιστρά του κατά 8% και δικαίως να διαμαρτυρηθεί.

3.Οι αναμονές , οι εξαιρέσεις και οι προϋπάρχουσες ασθένειες. Ο ασφαλισμένος που δεν έχει διαβάσει προσεκτικά το συμβόλαιό του αντιλαμβάνεται ότι δεν καλύπτεται από την εταιρία του γιατί για κάποιες παθήσεις έχουν αναμονές έως και δύο χρόνια.

4. Το ποσό της απαλλαγής. Όταν συνάπτουν το συμβόλαιο συμφωνούν το ποσό της απαλλαγής να οριστεί στα 1000 η 1500 ευρώ. Όταν όμως πρέπει να πληρώσουν μέρος των εξόδων νοσηλείας διαμαρτύρονται.