Η κατάθλιψη, ελαφριάς η βαριάς μορφής, και άλλες ψυχικές ασθένειες κάνουν θραύση στην εποχή μας. Πρόσφατη ανάλυση των λυμάτων της Ψυττάλειας έδειξε αύξηση της κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών στον πληθυσμό της Αττικής.

Η μελαγχολία και η κατάθλιψη μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλλο, την μόρφωση και την οικονομική κατάσταση. Η ψυχική ασθένεια καθορίζεται γενικά από ένα συνδυασμό του, πώς ένα άτομο αισθάνεται, ενεργεί, σκέπτεται ή αντιλαμβάνεται. Οι αναπηρίες μετά από ατυχήματα και οι σοβαρές ασθένειες (καρκίνοι) σχεδόν πάντα απαιτούν ψυχολογική υποστήριξη και τεράστια έξοδα.

Σ΄αυτήν την περίπτωση χρειάζεται τη συμβολή του προγράμματος υγείας.

Ωστόσο τα περισσότερα συμβόλαια υγείας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς δεν καλύπτουν τις ψυχικές και ψυχιατρικές παθήσεις, περιλαμβάνοντάς τις στο κεφάλαιο Γενικές Εξαιρέσεις.

Υπάρχουν όμως και συμβόλαια, ιδιαιτέρως τα τελευταία έτη, που έχουν μεριμνήσει για την κάλυψη της ανάγκης ψυχικής υποστήριξης ενός πελάτη/ ασθενή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καλύπτουν δαπάνες για ψυχολογική υποστήριξη με 50 € ανά συνεδρία και ανώτατο ποσό 500,00 € .

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο λόγω ασθενείας ή ατυχήματος η εταιρία καλύπτει τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο ασθενής για ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και για διάστημα 30 ημερών μετά από την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Για την κάλυψη των συνεδριών απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει δύο χρόνια από τη σύναψη του συμβολαίου.  Επίσης πρέπει να υπάρχει ιατρικό παραπεμπτικό. Παρόλα αυτά η ασφαλιστική εταιρία ορίζει ανώτατο αριθμό συνεδριών και ανώτατο όριο κόστους ανά περιστατικό και ανά ασφαλιστικό έτος.