Τα δημόσια επικουρικά ταμεία έχουν καταρρεύσει και η ΓΣΕΕ ετοιμάζει Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο για συμπληρωματικές παροχές (επικουρικές και εφάπαξ) στους Έλληνες μισθωτούς.

Μάλιστα, ανέθεσε ήδη σε γραφείο την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, αν και πολλοί ειδικοί στην ασφάλιση θεωρούν το σχέδιο μετέωρο βήμα, λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευρά των εργαζόμενων.

Το σχέδιο προβλέπει στην αρχή η επιβάρυνση να είναι μικρή (0,50% για τον εργαζόμενο και 1% για τον εργοδότη) καθώς ακόμα δεν υπάρχει χώρος για πρόσθετη επιβάρυνση του μη μισθολογικού κόστους. Το ταμείο θα καλύπτει τους περίπου 750.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ από τον βασικό κορμό του θα μπορούν να επικρέμονται και ασφαλιστικοί κλάδοι οι οποίοι θα καλύπτουν επαγγελματικούς χώρους ενδεχομένως με επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Επίσης, εκτός από τους κλάδους, θα μπορεί και κάποια εταιρεία -εφόσον το επιθυμεί- να καταβάλλει και υψηλότερα ποσοστά ασφάλισης για τους εργαζόμενούς της, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών κατά τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, έχουν θέσει ξεκάθαρα το πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται σημαντική κυβερνητική παρέμβαση, καθ’ όσον δεν εκτιμάται ότι υπάρχει σήμερα χώρος για πρόσθετη επιβάρυνση του μη μισθολογικού κόστους.

Στο ταμείο θα λειτουργούν ατομικές μερίδες, μέσω των οποίων κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του συνταξιοδοτικού του λογαριασμού. Οι τακτικές εισφορές θα υπολογίζονται ως ποσοστό επί των μικτών τακτικών αποδοχών. Εισφορές θα καταβάλλονται και στα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδομα άδειας, ενώ οι συντάξεις θα καταβάλλονται σε 12μηνη βάση (αν δεν επιλεγεί η λύση της εφάπαξ παροχής).

Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 18 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια μόλις 1,4 δισ. ευρώ και 121.000 μέλη.