Καλό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας είναι αυτό που καλύπτει τις βασικές αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασφαλισμένου σε προσιτή τιμή. Το σημαντικότερο για την υγεία σας είναι να είστε καλυμμένοι από ένα βασικό νοσοκομειακό πρόγραμμα, το οποίο θα σας αποζημιώσει στην περίπτωση που απαιτηθεί δαπανηρή νοσηλεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην αγορά διατίθενται προγράμματα τα οποία καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, όπως και ευέλικτα, εξατομικευμένα προγράμματα με προσιτό κόστος που εστιάζουν σε συγκεκριμένες καλύψεις. Από τη δωρεάν ασφάλιση για τα παιδιά της οικογένειας μέχρι εναλλακτικές θεραπείες, επίδομα τοκετού και μηδενική οικονομική επιβάρυνση σε σοβαρές ασθένειες.

Το βασικό νοσοκομειακό πρόγραμμα θα πρέπει να σας καλύπτει για νοσηλεία από ασθένεια και ατύχημα, να παρέχει επιδόματα και φάρμακα. Είναι σημαντικό να ξέρετε αν το συμβόλαιο καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας κατά 80%, 90% ή 100%. Για παράδειγμα, 90% κάλυψη σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πληρώνει από την τσέπη του το 10% των εξόδων.

Οπωσδήποτε για να θεωρηθεί καλό ένα πρόγραμμα υγείας πρέπει να καλύπτει «επείγοντα περιστατικά». Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών περιλαμβάνεται είτε ως όρος στα συμβόλαια υγείας, είτε ως έξτρα παροχή με μικρή επιβάρυνση.

Η αντιμετώπιση και η διακομιδή ενός επείγοντος περιστατικού ξεκινάει από την επιχειρησιακή ετοιμότητα του call center της εταιρείας. Οι μεγάλες ασφαλιστικές διαθέτουν υπερσύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, με έμπειρους υπαλλήλους και ιατρικό προσωπικό, που μπορούν να σας κατευθύνουν σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Αλλες είναι συνδεδεμένες ή συνεργάζονται με ιδιωτικά θεραπευτήρια οι γιατροί των οποίων αναλαμβάνουν να σας συμβουλέψουν τηλεφωνικώς. Το συντονιστικό κέντρο δίνει τις πρώτες οδηγίες και επιλέγει σε συνεργασία με τους γιατρούς το μέσο μεταφοράς του ασθενούς. Η ασφαλιστική εταιρεία φροντίζει επίσης για τη μεταφορά των συνοδών ή των ανήλικων παιδιών.

Το συμβόλαιο είναι απαραίτητο να προβλέπει αερομεταφορά αν κριθεί αναγκαίο. Πραγματικά είναι πρώτιστο μέλημα της ασφάλισης υγείας να φροντίζει αυτά τα θέματα, παρέχοντας στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα της επείγουσας μεταφοράς με όλα τα πρόσφορα μέσα, ακόμα και με ελικόπτερο ή αεροπλάνο όταν η ανάγκη το απαιτεί.

Τα περισσότερα συμβόλαια διαθέτουν καλύτερες παροχές αν νοσηλευτείτε σε συμβεβλημένο με την εταιρεία νοσοκομείο, καθώς και σε ειδικό συμβεβλημένο νοσοκομείο. Κατά τη σύναψη του συμβολαίου θα σας ζητηθεί να επιλέξετε θέση νοσηλείας (Α, Β, Lux). Αν θέλετε να αναβαθμίσετε τη θέση σας, ρωτήστε πόσο θα επιβαρυνθείτε. Συνήθως κοστίζει ακριβά η αλλαγή θέσης νοσηλείας.