Η συγγενής πάθηση είναι νόσημα ή πάθηση που επιβαρύνει κάποιον από την ώρα που γεννιέται, σε αντιδιαστολή προς τα επίκτητα προβλήματα υγείας. Σε αρκετές περιπτώσεις κάποιος που νοσεί από κάποια συγγενή πάθηση μπορεί και να μην το γνωρίζει καθόλου, να μην έχει κάποιο σύμπτωμα και να του παρουσιαστεί σε ανύποπτο χρόνο κατά την διάρκεια της ζωής του.

Τα προηγούμενα χρόνια οι Συγγενείς Παθήσεις περιλαμβάνονταν στις γενικές εξαιρέσεις όλων των συμβολαίων υγείας με αποτέλεσμα να προκύπτει δυσαρέσκεια από την πλευρά των ασφαλισμένων που ανακάλυπταν ξαφνικά μια πάθηση κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου τους αλλά τελικά δε μπορούσαν να αποζημιωθούν.

Όμως τα τελευταία χρόνια για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων που προκύπτουν συνεχώς στην υγεία και τις ανάγκες των ασφαλισμένων, η παροχή «Συγγενείς Παθήσεις» έχει συμπεριληφθεί στις παροχές αρκετών συμβολαίων υγείας με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά ανάλογα το συμβόλαιο και την πολιτική της εκάστου εταιρείας.

Ορισμένα συμβόλαια υγείας αναφέρουν αναλυτικά τις κατηγορίες Συγγενών Παθήσεων π.χ. παθήσεις καρδιάς, ουροποιητικού συστήματος, γεννητικών οργάνων, πεπτικού συστήματος, αναπνευστικού συστήματος, οφθαλμών κλπ ενώ άλλα συμβόλαια αναφέρουν μόνο τη γενική ορολογία.

Τι γίνεται τώρα ως προς τις αποζημιώσεις σε περίπτωση νοσηλείας;

Κάποια συμβόλαια περιλαμβάνουν τις εν λόγω παθήσεις ακόμα στις εξαιρέσεις ενώ άλλα θέτουν ειδικές προϋποθέσεις η αποζημιώνουν έως ενός ορίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεγάλη ασφαλιστική εταιρία καλύπτει τις συγγενείς παθήσεις με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές κατά τη σύναψη του συμβολαίου και η διάγνωσή τους έγινε δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του συμβολαίου.

Άλλη εταιρία καλύπτει τη νοσηλεία του ασφαλισμένου με συγγενή πάθηση έως του ορίου των 100.000 ευρώ.

Πάντως αν γνωρίζετε ήδη ότι πάσχετε από ένα συγγενές νόσημα θα ήταν καλό να ενημερώσετε τον ασφαλιστή σας ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν που σας καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.